Hoppa till innehåll

Färdigt material för lärare i Suomi.fi-webbtjänsten – lämpar sig särskilt för undervisning i samhällslära

Utgivningsdatum 30.8.2022 9.36
Pressmeddelande

I Suomi.fi-webbtjänsten finns omfattande anvisningar för olika livssituationer och för hur man uträttar ärenden hos den offentliga förvaltningen. Som sådan är tjänsten en utmärkt informationskälla för elever. Nu finns det färdigt material med övningsuppgifter för skolor i Suomi.fi-webbtjänsten. 

Materialet har producerats i samarbete mellan högstadielärare och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Planerad särskilt för undervisning i samhällslära i högstadiet – kan också utnyttjas för övning i digital kompetens och medieläsfärdighet

Läromedlen på Suomi.fi har planerats särskilt med tanke på undervisning i samhällslära i högstadiet. Materialet främjar digital kompetens och medieläsfärdighet. Det kan också utnyttjas för studiehandledning och för att bekanta sig med det finländska samhällets tjänster. 

Många uppgifter kan lätt anpassas även för studerande på andra stadiet, och uppgifterna innehåller också ämnesövergripande perspektiv. Uppgifterna är av olika omfattning och kan också utnyttjas i ämnesövergripande studiehelheter. 

Materialet innehåller anvisningar och övningsuppgifter om bl.a. följande teman:

 • Den offentliga förvaltningens tjänster och e-tjänster
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Arbetsliv, företagande, arbetslöshet
 • Social trygghet och välfärdsstaten
 • Hälsa och sjukdom
 • Kontroll över den egna ekonomin
 • Familj
 • Boende
 • Konsumentens rättigheter
 • Att resa

Att stärka digitala färdigheter garanterar unga jämlika utgångspunkter för att verka i samhället

Med det läromaterial och de uppgifter som finns i Suomi.fi-webbtjänsten lär sig unga att söka tillförlitliga anvisningar och offentliga tjänster för olika livssituationer i Suomi.fi-webbtjänsten. 

”De unga anses ofta vara digitala infödingar. Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utredning upplever de ändå att det är svårt att sköta myndighetsärenden: man kan inte lära sig något som man aldrig har fått lära sig om. Det här materialet hjälper unga att förstå vilka myndighetsärenden som ska skötas och hur de ska skötas”, berättar specialsakkunnig Minna Mäkinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Målet är att stärka de ungas digitala kompetens och bildning så att varje elev får en jämlik utgångspunkt för att verka i samhället. 

”Det här pedagogiska stödmaterialet främjar förverkligandet av läroplansmålen i synnerhet i läroämnet samhällslära samt ökar medvetenheten om de nyttiga digitala tjänster som det finländska samhället och myndigheterna erbjuder, samtidigt som det ökar elevernas allmänbildning och medborgarkompetens”, säger undervisningsråd Kristina Kaihari vid Utbildningsstyrelsen. 

”Förmågan att använda digitala tjänster är en viktig medborgarfärdighet som var och en har rätt att lära sig”, tillägger projektkoordinator Päivi Leppänen vid Utbildningsstyrelsen.

Planeringen av materialet har gjorts i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Som utgångspunkt har man utnyttjat innehållet och målen i läroplanen för samhällslära. Materialet främjar elevens digitala kompetens enligt Utbildningsstyrelsens beskrivningar av god kompetens.   

Materialet har producerats i samarbete mellan högstadielärare och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 


Suomi.fi-webbtjänsten i ett nötskal

 • Inlärningsmaterialet på Suomi.fi: suomi.fi/anvisningar-och-stod/inlarningsmaterialet-pa-suomi-fi
 • Suomi.fi är din genväg till rätt information och din snabbaste rutt till myndigheterna i alla livssituationer, i både små och stora ärenden. 
 • I den lättanvända webbtjänsten hittar du tillförlitliga råd; vad du ska göra, vilken myndighet du ska kontakta och hur du kan sköta ditt ärende så enkelt som möjligt. 
 • En bra minnesregel för ett företags myndighetsärenden är att börja med Suomi.fi-webbtjänsten om du inte vet var du ska börja. 
 • Suomi.fi-meddelanden är ett säkert sätt att kommunicera med den offentliga förvaltningen och andra organisationer som använder tjänsten. 
 • I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag och samfund ge en någon annan fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar och upprätthåller Suomi.fi-webbtjänsten. 
   
Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle