Hoppa till innehåll

Barometern för digital säkerhet väcker oro över nivån på finländarnas kompetens inom digital säkerhet – "Nu behövs utbildning”

Utgivningsdatum 10.10.2022 7.00 | Publicerad på svenska 10.10.2022 kl. 7.12
Pressmeddelande

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska barometer för digital säkerhet har 75 procent av finländarna inte deltagit i utbildning i digital säkerhet åtminstone på ett år eller kanske aldrig. Situationen oroar i en tid där både användningen av digitala tjänster och kriminaliteten på webben ständigt ökar. Ämnet diskuteras under den nationella veckan för digital säkerhet 10.–14. oktober.

Barometern för digital säkerhet som publicerades måndagen den 10 oktober 2022 frågade finländarna om deras erfarenheter av den digitala säkerheten och fenomen i anslutning till den. Enkäten besvarades av 1 500 finländare i åldern 18–79 år. Svaren visar att användningen av digitala tjänster ökar i alla åldersgrupper och att digitala tjänster är en viktig del av vardagen för 78 procent. Den viktigaste fördelen med tjänsterna är att det är enkelt och snabbt att uträtta ärenden.

Tilliten till digitala tjänster är hög i Finland. Nästan alla respondenter (90 procent) litar på att arbetsgivaren behandlar deras personuppgifter och andra uppgifter på ett säkert sätt. Största delen litar också på att myndighetstjänsterna (84 procent) och tjänsterna inom bank-, betalnings- och försäkringsbranschen (82 procent) är säkra.

– Finländarna är ett digipositivt folk! Vi har ett stadigt stöd från användarna och de lösningar som erbjuds upplevs vara till nytta i vardagen. Med tanke på digitaliseringen av samhället är det en fin nyhet att man litar på offentliga digitala tjänster, gläder sig Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Alltför sällan eller inte alls deltar man i utbildningar i digital säkerhet

Ett viktigt resultat med tanke på säkerheten är att man enligt svaren sällan eller inte alls deltar i utbildningar i digital säkerhet. 75 procent av respondenterna berättar att de inte har deltagit i någon utbildning i digital säkerhet åtminstone på ett år eller kanske aldrig. En tredjedel (30 procent) av respondenterna upplever dessutom att utbildningen i frågor som gäller digital säkerhet egentligen inte gäller dem.

– Sannolikheten för lyckade attacker och kränkningar ökar när tjänsterna används mycket och med tillförsikt, men man utbildar sig inte tillräckligt i frågor som gäller digital säkerhet. Lyckligtvis förhåller man sig ändå positivt till utbildning i alla åldersgrupper, från unga till äldre. Vi behöver dock mer aktuell utbildning som är planerad för olika målgrupper. Vi sakkunniga ansvarar för att erbjuda detta, men användarna borde också själva identifiera sin ansvarsfulla roll och söka sig till utbildningar i digital säkerhet, säger Rousku.

Det finns ett klart behov av kunskaper, eftersom största delen av deltagarna i undersökningen berättar att de personligen har fått svindelmejl eller e-postmeddelanden med nätfiskeförsök (83 procent) eller samtal som fiskar efter uppgifter (64 procent) och dessutom har fenomenet påträffats i snabbmeddelandeapplikationer (46 procent). Respondenterna oroar sig över möjligheten att bli offer för identitetsstöld (57 procent) eller ett sådant angrepp eller bedrägeri där de förlorar pengar eller viktig information (57 procent). Cirka 40 procent av respondenterna säger dock att den digitala tryggheten inte oroar eller inte kan nämna orosmoment.

– Uppdaterad kompetens är det bästa sättet att skydda sig mot hot. Det räcker inte att organisationerna upprätthåller och utvecklar sina systems tekniska skydd, utan var och en av oss måste personligen se till att vi kan fungera smidigt och säkert på nätet. Tjänsterna och brottsligheten utvecklas tekniskt så snabbt att kompetensen måste uppdateras kontinuerligt. Till exempel har anvisningarna för tre år sedan tyvärr föråldrats, preciserar Rousku.

Mer information

Resultaten från barometern för digital säkerhet presenteras den första dagen i veckan för digital säkerhet måndagen den 10 oktober 2022 från och med kl. 9. Resultaten diskuteras under ledning av Kimmo Rousku av Christina Forsgård, Marianne Heikkilä, Harto Pönkä, Marko Leponen och Erja Kinnunen. Webbevenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Titta på inspelningen på finska.

Situationen för cybersäkerheten i Finland diskuteras under veckan för digital säkerhet måndagen den 10 oktober 2022 från kl. 15. Temat diskuteras under ledning av Kimmo Rousku av Jarna Hartikainen, Mikko Hyppönen och Rauli Paananen. Webbevenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Titta på inspelningen på finska.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar hänsyn till observationerna i Barometern för digital säkerhet i ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) och i dess arbetsgrupper samt inom utvecklingsprogrammet för digital säkerhet (JUDO).

Undersökningen genomfördes av Vastakaiku Oy på uppdrag av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna samlades in i Bilendi Oy:s M3 Panel 6.9.–12.9.2022. Målgruppen var 18–79-åriga finländare. Undersökningen besvarades av 1 500 respondenter och viktat är den ett nationellt representativt urval enligt kön, ålder och bostadsområde.

Kontaktuppgifter

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 120

Länkar

Programmet för veckan för digital säkerhet 10.–14.10.2022

Titta på direktsändningar eller inspelningarna från Veckan för digital säkerhet 10.–14.10.2022 (på finska)

Mer information om Veckan för digital säkerhet

Uppdaterad 12.10.2022: länkar till inspelningar har lagts till

VAHTI digital säkerhet