Tillgängligheten till tjänsten Intyg

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i tjänsten Intyd grån Befolkningsdatasystemet följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1).

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan också kontakta oss per e-post på adressen [email protected].

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning över tillgängligheten
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

  • Intygens PDF-versioner är inte kodade och de saknar språkuppgifter och rubriker. (WCAG-kriterier 1.3.1, 4.1.2)

  • Texten som visas på vissa knappar eller länkar motsvarar inte det tillgängliga namnet eller ingår i det. Detta kan försvåra användningen av länkar med hjälp av vissa hjälpmedel, såsom röststyrning. (WCAG-kriteriet 2.5.3)

  • Vissa knappar har en oklar kontext programmässigt, vilket kan försvåra användningen av dem med skärmläsare. (WCAG-kriteriet 1.3.1)

  • Sidrubrikerna är inte individuella på alla sidor i tjänsten. (WCAG-kriteriet 2.4.2)

  • Flikarna i tjänsten stöder inte hjälpmedlens tangentkommandon avsedda för att bläddra i flikarna. (WCAG-kriteriet 1.3.1)

Man strävar efter att åtgärda ovan nämnda problem under 2024.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Webbsidans tillgänglighet har regelbundet utvärderats av en tillgänglighetsexpert som skaffats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som en del av planerings- och utvecklingsprocessen.

Tjänsten har bedömts med hjälp av en checklista som grundar sig på WCAG 2.1-anvisningarna. Dessutom har tjänsten testats med enbart tangenter, de vanligaste skärmläsarna (NVDA och Chrome, JAWS och Chrome, VoiceOver och Safari/macOS samt VoiceOver och Safari/iOS) och Windows-kontrastteman.

Webbtjänsten har publicerats den 28 februari 2019.

Denna beskrivning har utarbetats den 21 september 2020.

Beskrivningen har senast uppdaterats den 13 december 2023.

 

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav