Todistukset-palvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Todistukset väestötietojärjestelmästä -palvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected].

 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

  • Todistusten PDF-versiot eivät ole koodattuja, ja niistä puuttuvat kielitiedot ja otsikot. (WCAG-kriteeri 1.3.1, 4.1.2)

  • Joissakin painikkeissa tai linkeissä näkyvä teksti ei vastaa sen saavutettavaa nimeä, tai sisälly siihen. Tämä voi hankaloittaa linkkien käyttöä joillakin apuvälineillä kuten puheohjauksella. (WCAG-kriteeri 2.5.3)

  • Joidenkin painikkeiden konteksti ei ole ohjelmallisesti selvä, mikä voi vaikeuttaa niiden käyttöä ruudunlukijoilla. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

  • Sivuotsikot eivät ole yksilöllisiä kaikilla palvelun sivuilla. (WCAG-kriteeri 2.4.2)

  • Palvelun välilehdet eivät tue apuvälineiden välilehtien selaamiseen tarkoitettuja näppäinkomentoja. (WCAG-kriteeri 1.3.1)

Yllämainitut ongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioinut Digi- ja väestötietoviraston hankkima saavutettavuusasiantuntija säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitysprosessia.

Palvelu on arvioitu WCAG 2.1-ohjeistoon perustuvan tarkistuslistan avulla. Lisäksi palvelun käyttöä on testattu pelkällä näppäistöllä, yleisimmillä ruudunlukijoilla (NVDA ja Chrome, JAWS ja Chrome, VoiceOver ja Safari/macOS sekä VoiceOver ja Safari/iOS), ja Windowsin kontrastiteemoilla.

Verkkopalvelu on julkaistu 28.2.2019.

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 13.12.2023.

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto