Todistukset-palvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Todistukset väestötietojärjestelmästä -palvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa palautetta saavutettavuusongelmista.

Verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Voit antaa palautetta Todistukset väestötietojärjestelmästä -palvelun palautelomakkeen kautta.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
    • korjattu osittain vuonna 2021
  • Verkkopalvelun sisällön ymmärrettävyys ja toiminnallisuus kärsivät, kun sisältöä suurennetaan. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
    • korjattu osittain vuonna 2021
  • PDF-tiedostot kuiteista eivät ole koodattuja. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 

Puutteiden korjaus jatkuu vuoden 2022 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Verkkopalvelu on julkaistu 28.2.2019.
Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 11.1.2022.
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto