Hoppa till innehåll

Venla och Leo var de populäraste förnamnen år 2015

15.3.2016 11.08
Pressmeddelande

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Venla och Leo, som toppade namnligan. 394 flickebarn fick som första förnamn Venla, medan 408 pojkar fick heta Leo.

Venla följdes ifjol av namnen Sofia, Aada, Aino och Elsa som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Leo av Elias, Onni, Eino och Oliver.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Emilia, Aurora och Amanda. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Johannes, Olavi, Mikael och Oliver.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Ellen och Emil

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Ellen. De populäraste första pojknamnen var Emil. 31 flickor gavs namnet Ellen, medan 43 pojkar fick heta Emil.

Ellen följdes av Saga, Amanda, Elsa och Ida som första förnamn bland flickebarnen, medan Emil följdes av Oliver, William, Lucas och Max.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Elisabeth, Linnea och Alexandra. De fem populäraste pojknamnen var Erik, Alexander, Johannes, Mikael och Emil.

Namnuppgifterna baserar sig på uppgifterna om de 56 546 barn som fick namn år 2015. Av dessa var 27 541 flickor och 29 005 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 48 109 och antalet svenskspråkiga 3 349. Allt som allt föddes 57 400 barn.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

De 50 populäraste förnamnen under det senaste året finns på webbadressen www.vrk.fi/sv, under punkten Statistik -> Namn.

Tilläggsinformation:
Kommunikationspecialist Seija Nurmikoski, fö[email protected], tfn. 0295 535 273