Hoppa till innehåll

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen:
Ansökan om statsunderstöd för regionalt samordnande av digitalt stöd inleddes

20.8.2019 8.16
Pressmeddelande

Det är på grund av digitaliseringsutvecklingen viktigt att människors digitala färdigheter stärks. Digitala färdigheter möjliggör självständig ärendehantering i digitala servicemiljöer och likvärdigt deltagande i olika samhälleliga funktioner. Ansökan om statsunderstöd som inleddes idag gör det möjligt att utvidga det regionala samordnandet av det digitala stödet till att täcka hela landet.

Det regionala samordnandet av det digitala stödet har tidigare testats inom fem olika regioner: i Lappland, i Österbotten, i Norra Karelen, i Norra Österbotten samt i Nyland. Alla landskapsförbund, inklusive Åland, erbjuds nu möjlighet att söka statsunderstöd för regionalt samordnande av digitalt stöd. Den regionala samordnaren har som uppgift att kartlägga det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd, att bilda ett nätverk för digitalt stöd i syfte att utveckla tillgången och utbudet av digitalt stöd tillsammans med olika regionala aktörer, att utveckla kännedomen om digitalt stöd och att kommunicera om landskapets digitala stöd till dem som behöver det.

Det har reserverats sammanlagt 2,4 miljoner euro under perioden 1.10.2019–31.10.2020 för det regionala utvecklandet av det digitala stödet. Understödsbeloppet kan uppgå till högst 70 % av de godtagbara kostnaderna.

Ansökan inleddes idag den 20 augusti och den pågår ända till den 15 oktober kl. 16.15. Noggrannare ansökningsanvisningar har redan tidigare tillställts landskapsförbunden direkt.

Befolkningsregistercentralen samordnar det digitala stödet på riksnivå

Befolkningsregistercentralen agerar riksomfattande stöd för dem som ordnar digitalt stöd. Befolkningsregistercentralen hjälper landskapsförbunden i att utarbeta projektplaner, deltar i den praktiska organiseringen, stöder det regionala samordningsarbetet och följer upp hur målen uppnås. Befolkningsregistercentralen erbjuder dessutom verktyg åt parter som ordnar och tillhandahåller digitalt stöd, sammanställer material åt dem samt stöder kompetensutvecklingen hos parter som tillhandahåller digitalt stöd.

Närmare information:

Sanna Juutinen, projektsamordnare, finansministeriet, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi
Minna Piirainen, projektchef, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi

Läs mer:

www.vm.fi/digituki 
www.vrk.fi/digistod