Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus:
Valtionavustushaku digituen alueelliseen koordinointiin käynnistyi

Julkaisuajankohta 20.8.2019 8.16
Tiedote

Digitalisaatiokehityksen myötä on tärkeää vahvistaa kansalaisten digitaitoja. Digitaidot mahdollistavat itsenäisen asioinnin digitaalisissa asiointipalveluissa ja yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskunnan eri toimintoihin. Tänään käynnistynyt valtionavustushaku mahdollistaa digituen alueellisen koordinaation laajenemisen valtakunnalliseksi.

Digituen alueellista koordinaatiotehtävää on pilotoitu aiemmin viidellä eri alueella: Lapissa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla. Nyt kaikille maakuntien liitoille, mukaan lukien Ahvenanmaa, tarjotaan mahdollisuus hakea avustusta digituen alueelliseen koordinointiin. Alueellisen koordinoijan tehtävänä on alueellisen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville.

Digituen alueelliseen kehittämiseen ajalle 1.10.2019–31.10.2020 on varattu yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Valtionavustushaku käynnistyi tänään 20.8. ja se on käynnissä 15.10. klo 16.15 saakka. Valtionavustushaun yksityiskohtaisemmat ohjeet on toimitettu suoraan maakuntien liitoille.

Väestörekisterikeskus koordinoi digitukea valtakunnallisesti

Väestörekisterikeskus toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Väestörekisterikeskus auttaa maakuntien liittoja hankesuunnitelmien tekemisessä, osallistuu haun käytännön organisointiin, tukee alueellisten koordinoijien työtä sekä seuraa tavoitteiden toteutumista. Lisäksi Väestörekisterikeskus tarjoaa digituen järjestäjille ja antajille työkaluja, kokoaa aineistoja heidän käyttöönsä sekä tukee digitukea tarjoavien tahojen osaamisen kehittämistä.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Sanna Juutinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, puh. 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi

Tutustu tarkemmin:

www.vm.fi/digituki
www.vrk.fi/digituki