Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen söker samarbetspartner i informationstjänster

24.10.2016 15.40
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen (BRC) söker samarbetspartner i informationstjänster. Sökningen gäller de samarbetsavtal för befolkningsdatasystemets informationstjänster som träder i kraft i april 2017.

Befolkningsregistercentralen producerar tillsammans med sina samarbetspartner informationstjänster som baserar sig på uppgifterna i befolkningsdatasystemet, för företag och andra sammanslutningar. Samarbetspartnern ansvarar för att producera produkter för informationstjänster, bl.a. urvalstjänster och tjänster för uppdatering av klientregister.

Samarbetspartnern ansvarar också för marknadsföring av informationstjänsterna, undersökning av kundbehov, kundkontakter, delgivande av tillståndsansökningar till Befolkningsregistercentralen och teknisk leverans av uppgifter, samt tillsammans med Befolkningsregistercentralen för övervakning av kundernas användning av de levererade uppgifterna.

Anmälan (på finska) och dess bilagor publiceras på Befolkningsregistercentralens extranet-webbplatsen Eevertti. Instruktioner för begäran om användarnamn finns i anmälan.

Informationsexpert Pirre Korhonen, förnamn.slä[email protected] eller tel. 0295 535 004 och informationsexpert Annika Collin, förnamn.slä[email protected] eller tel. 0295 535 023 svarar till förfrågningarna gällande sökningen.