Hoppa till innehåll

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Utgivningsdatum 2.9.2019 9.16
Pressmeddelande

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet. Klasserna är förenliga med den nya byggnadsklassificeringen 2018. Den gamla byggnadsklassen från 1994 finns tills vidare kvar i systemet vid sidan om den nya byggnadsklassificeringen.

Ibruktagandet av den nya byggnadsklassen (byggnadens användningsändamål) påverkar inte anmälningstrafiken om nuvarande byggnadsprojektuppgifter från kommunerna till Befolkningsregistercentralen. Från och med den 2 september skickar Befolkningsregistercentralen endast uppgifter om användningsändamål enligt byggnadsklassificeringen 2018 till Skatteförvaltningen. På så sätt kan den nya fastighetsskatten för befolkningsdatasystemets del genomföras enligt planerna från och med 2022.

Hur ibruktagandet av den nya byggnadsklassificeringen syns i praktiken

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ansvarar för att byggnadsklassifikationen är korrekt. Eftersom kommunerna tills vidare inte har tillgång till system som stöder byggnadsklassificeringen 2018, upprätthålls den nya klassifikationen tillfälligt i befolkningsdatasystemet med ett så kallat uppdateringsförfarande under övergångsperioden. Befolkningsregistercentralen, Statistikcentralen och de kommuner som separat samtyckt till uppgiften ansvarar för underhållet. Man strävar efter att fortsätta på detta sätt tills den nya byggnadsklassen används även i kommunerna. För kommunernas del krävs bland annat att de tar i bruk en version av programvaran för byggnadstillsyn som stöder den nya klassificeringen. Kommunerna beslutar själva om anskaffningen av denna.

Uppdateringen av byggnadsklassificeringen 2018 för byggnader och byggprojekt sker från och med den 1 september 2019 på följande sätt i befolkningsdatasystemet:

  • Om användningssyftet som kommunen anmält enligt byggnadsklassificeringen 1994 är ett så kallat klart från-samma-till-samma-fall ändras användningssyftet automatiskt i systemet till att motsvara den nya klassen i byggnadsklassificeringen 2018. Till exempel ändras ett egnahemshus vars användningssyfte är 011 automatiskt till klass 0110 enligt nya den byggnadsklassificeringen 2018. Största delen av nybyggnadsprojekten är sådana här fall och deras omklassificeringsprocess är tydlig.
  • Den nya byggnadsklassen ska uppdateras för byggnaden till exempel då kommunen skickar ut ett nybyggnadslov vars användningssyfte är 699 (övriga industriella produktionsbyggnader) och Befolkningsregistercentralen inte kan omvandla det nya användningssyftet för lovet. Dessa är så kallade svårklassificerade byggnadstyper (från-en-till-flera och från-flera-till-en), som utgör uppskattningsvis cirka 10 procent av alla byggprojekt i kommunen. I dessa fall uppdateras den nya byggnadsklassen av Statistikcentralen eller en kommun som separat samtyckt till detta. Kommunerna har för detta ändamål tillgång till vår befolkningsdatasystemet administratörsgränssnitt, som berörda kommuner får anvisningar om. 

I samband med registreringen av den nya byggnadsklassen sparas automatiskt en datakällkod för byggprojekt och byggnader i befolkningsdatasystemet. Koden visar från vilken datakälla (Befolkningsregistercentralen, Statistikcentralen eller en kommun) uppgifterna härstammar.

Sammanlagt 81 kommuner har meddelat att de är villiga att uppdatera klasser i fråga om svårklassificerade byggnader i systemet fram till ibruktagandet. Statistikcentralen sköter om uppdateringen för de övriga 230 kommunernas del.

Kontakt:
Uppdateringstjänsten för Befolkningsregistercentralens byggnads- och bostadsuppgifter, ra-hu.info(at)vrk.fi.

Läs mer om ibruktagandet av byggnadsklassificeringen 2018 i befolkningsdatasystemet