Hyppää sisältöön

Uusi rakennusluokitus käyttöön väestötietojärjestelmässä

Julkaisuajankohta 2.9.2019 9.16
Tiedote

Väestötietojärjestelmässä oleville rakennuksille ja rakennushankkeille on luotu 1. syyskuuta uuden rakennusluokitus 2018:n mukaiset rakennusluokat. Vanha vuoden 1994 rakennusluokka jää toistaiseksi järjestelmään uuden rakennusluokituksen rinnalle.

Uuden rakennusluokan (rakennuksen käyttötarkoitusluokka) käyttöönotto ei vaikuta nykyiseen rakennushanketietojen ilmoitusliikenteeseen kunnista Väestörekisterikeskukseen. Syyskuun 2. päivästä lähtien Väestörekisterikeskus toimittaa Verohallinnolle vain rakennusluokitus 2018:n mukaista käyttötarkoitustietoa. Näin mahdollistamme uuden kiinteistöveron toteutumisen suunnitellusti vuodesta 2022 alkaen väestötietojärjestelmän osalta.

Miten uuden rakennusluokituksen käyttöönotto näkyy käytännössä

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen vastaa rakennusluokituksen oikeellisuudesta. Koska kunnilla ei toistaiseksi ole käytössä rakennusluokitus 2018:a tukevia järjestelmiä, uutta luokitusta ylläpidetään tilapäisesti väestötietojärjestelmässä ns. siirtymäajan ylläpitomenettelyllä. Ylläpidosta vastaavat Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus ja tehtävään erikseen suostuneet kunnat. Näin pyritään jatkamaan, kunnes uusi rakennusluokka on myös kunnissa käytössä. Kunnilta tämä edellyttää mm. uutta luokitusta tukevan rakennusvalvonnan ohjelmistoversion käyttöönottoa, jonka hankinnasta kunnat päättävät itsenäisesti.

Rakennusluokitus 2018:n ylläpito rakennuksille ja rakennushankkeille tapahtuu väestötietojärjestelmässä 1.9.2019 alkaen seuraavasti:

  • Jos kunnan ilmoittama vuoden 1994 rakennusluokituksen mukainen käyttötarkoitus on ns. selvä yhdestä-yhteen -tapaus, muutetaan käyttötarkoitus järjestelmässä automaattisesti vastaamaan uutta rakennusluokitus 2018:n luokkaa. Esim. omakotitalo, jonka käyttötarkoitus on 011, muutetaan automaattisesti uuden rakennusluokituksen mukaiseksi luokaksi 0110. Suurin osa uudisrakennushankkeista on näitä tapauksia ja niiden osalta uudelleenluokitteluprosessi on selkeä.
  • Uusi rakennusluokka tulee päivittää rakennukselle esim. silloin, kun kunta lähettää uudisluvan, jolla käyttötarkoitus on 699 (muut teollisuuden tuotantorakennukset) ja Väestörekisterikeskus ei voi muuntaa luvalle uutta käyttötarkoitusta. Nämä ovat ns. vaikeasti luokiteltavia rakennustyyppejä (yhdestä-moneen ja monesta-yhteen), joita arvion mukaan on noin 10 prosenttia kaikista kunnan rakennushankkeista. Näiden osalta uuden rakennusluokan päivittää joko Tilastokeskus tai tähän erikseen suostunut kunta. Kunnilla on tähän tarkoitukseen käytettävissä virastomme väestötietojärjestelmän ylläpitokäyttöliittymä, josta ohjeistamme asianosaisia kuntia. 

Uuden rakennusluokan rekisteröinnin yhteydessä rakennushankkeelle ja rakennukselle tallennetaan väestötietojärjestelmässä automaattisesti tietolähdekoodi, jonka perusteella voidaan nähdä mistä tietolähteestä (Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus tai kunta) tieto on peräisin.

Käyttöönottoon mennessä 81 kuntaa on ilmoittanut halukkuutensa ylläpitää järjestelmässä rakennusluokitus 2018:n mukaista luokkaa vaikeasti luokiteltavien rakennusten osalta. Muiden 230 kunnan osalta ylläpidon hoitaa Tilastokeskus.

Yhteydenotot:
Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitopalvelut, rahu.info(at)vrk.fi.

Lue lisää rakennusluokitus 2018:n käyttöönotosta väestötietojärjestelmässä