Hoppa till innehåll

Under veckan för digitalt stöd pratar vi om framtidens superkraft – det lönar sig att skaffa sig vardagens digifärdigheter!

Utgivningsdatum 4.8.2021 11.16 | Publicerad på svenska 4.8.2021 kl. 11.37
Pressmeddelande

Veckan för digitalt stöd, som ordnas för andra gången, vill öka diskussionen om framtidens superkrafter, dvs. digitala vardagliga färdigheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar temaveckan 30.8–3.9.2021 tillsammans med det riksomfattande nätverket för digitalt stöd. Temaveckan uppmuntrar var och en av oss att utveckla våra digitala färdigheter. Det mångsidiga programmet innehåller intressanta saker både för dem som är intresserade av att utveckla sina egna färdigheter och för dem som erbjuder digitalt stöd. Veckans virtuella evenemang är avgiftsfria och öppna för alla.

Veckan för digitalt stöd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder på webben delas in i temadagar. Under den första dagen behandlas det digitala stödet ur givarens synvinkel och senare i veckan bekantar vi oss med bl.a. framtidens digitala färdigheter, olika användarperspektiv och kvaliteten på de digitala tjänsterna. Vid sidan av det riksomfattande programmet ordnar regionala erbjudare av digitalt stöd ett lokalt, praktiskt program som ger tips till exempel för e-tjänster.

– Det digitala stödets uppgift är att hjälpa till att säkerställa att ingen hamnar utanför det digitala samhället. När det gäller digitaliseringen är det fråga om en bestående förändring, inte bara ett övergående fenomen. Därför kan man egentligen kalla olika digitala färdigheter för framtidens superkrafter, eftersom det är just en omfattande utveckling av dessa färdigheter som hjälper oss som gemenskap att klara oss bättre. Digitala färdigheter är dagens medborgarfärdigheter, berättar Minna Piirainen, projektchef för digitalt stöd, vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ökad digital kompetens gör vardagen smidigare – och det finns hjälp att få!

Med hjälp av temaveckan strävar man efter att göra medborgarna, företagen och samfunden att uppmärksamma det digitala stödet så att man på alla dessa nivåer i samhället kan börja utveckla den digitala kompetens som behövs. 

Samtidigt vill veckan väcka människorna till att upptäcka att var och en av oss ibland är den som erbjuder digistöd och ibland den som behöver det. Vi kan till exempel först hjälpa en närstående att använda någon tjänst och sedan delta i arbetsplatsens informationssäkerhetsutbildning. Man behöver inte kunna allt själv, utan det erbjuds alltid digitalt stöd av olika slag.

– Digitaliseringen är en fråga för alla och vi vill främja positiva erfarenheter av den. Medlemmarna i nätverket för digitalt stöd utför ett mycket värdefullt arbete i utvecklingen av finländarnas digitala kompetens och det behövs ständigt flera som kan och erbjuder hjälp: lärare, tjänsteleverantörer, mer erfarna närstående osv. Därför uppmuntrar vi så många nuvarande digitala stödjare och intresserade av saken som möjligt att delta i veckans utbud, sammanfattar Piirainen.

Läs mer och se det uppdaterade programmet: dvv.fi/sv/veckanfordigitaltstod

Det finns tusentals leverantörer av digitalt stöd runt om i Finland som hör till nätverket för digitalt stöd som samordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Veckan för digitalt stöd är en öppen och avgiftsfri evenemangsvecka som ordnas i samarbete mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och det riksomfattande nätverket för digitalt stöd. Veckan syns runt om i Finland. Målet med veckan är att öka medvetenheten om betydelsen av digital kompetens och om att öka digitala färdigheter. Evenemanget ordnades för första gången 2020.

Mer information ger:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef för digitalt stöd Minna Piirainen, tfn 0295 535 280

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, planerare av digitalt stöd Mirva Gullman, tfn 0295 535 229

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[at]dvv.fi 

digistöd