Veckan för digitalt stöd ordnas 30.8–3.9.2021

Den digitaliserade världen utmanar oss alla tidvis. Lyckligtvis finns det hjälp att få och man behöver inte kunna allt själv. Veckan för digitalt stöd som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnas igen 30.8–3.9.2021. Kom med, lär dig och inspirera – tillsammans gör vi digitala färdigheter till en ny medborgarfärdighet!

Det digitala har blivit en bestående del av vår vardag och digital kompetens möjliggör en smidigare vardag. Då och då kämpar alla med digi och därför finns det hjälp att få för att öka de digitala färdigheterna.

Veckan för digitalt stöd (30.8–3.9.2021) är en virtuell evenemangsvecka som är öppen för alla och gratis och som syns både nationellt och lokalt i hela Finland. Målet med veckan är att öka medvetenheten om betydelsen av digital kompetens och om att öka digitala färdigheter. 

Veckans program

Under veckan för digitalt stöd kan du till exempel hämta tips om hur du kan uträtta ärenden elektroniskt och använda digitala tjänster. Dessutom stärks den digitala kompetensen hos dem som erbjuder digitalt stöd och hos dem som är intresserade av stödet genom aktuella diskussioner och information om utvecklingen av digital kompetens. 

Veckan är indelad i temadagar, av vilka det första handlar om att ge digitalt stöd ur ett professionellt perspektiv och senare i veckan bland annat om framtidens digitala färdigheter, olika användarperspektiv och kvaliteten på de digitala tjänsterna. Vid sidan av det riksomfattande programmet ordnar olika regionala erbjudare av digitalt stöd ett lokalt, praktiskt program som ger tips till exempel för e-tjänster.

Det är lätt att delta i veckan!

För att delta i evenemangsveckan behöver du en smart enhet (dator, surfplatta eller smarttelefon) och en internetförbindelse. Bekanta dig med veckans evenemangsutbud (länk publiceras senare).  Välj det som intresserar dig. Välkommen med!

Hur deltar jag?


●    Delta på distans i program som intresserar dig och samla tips för att skaffa dig digital kompetens 
●    Delta i diskussionen på Facebooks evenemangsida och dela med dig av egna tips för att underlätta den digitala vardagen
●    Lägg till kampanjloggan för veckan för digitalt stöd på din profilbild i de  sociala medierna och dela dina stunder med hashtaggarna #digistöd #digitukiviikko #digituki
●    Tipsa också dina nära och kära om programmet och det digitala stödet som ordnas på distans

Jag erbjuder digitalt stöd – hur kan vi delta?


●    Lägg till kampanjloggan eller webbbannern för veckan för digitalt stöd (det visuella materialet finns nedan) på era profilbilder i sociala medier eller på er webbplats
●    Sprid information om Veckan för digitalt stöd och era egna tips om digitalt stöd med taggarna #digistöd #digitukiviikko #digituki
●    Erbjud distansrådgivning, virtuell handledning eller tips om hur man kan använda era digitala tjänster under evenemangsveckan
●    Publicera bilden Deltar i veckan för digitalt stöd på din webbplats och i dina sociala medier (visuellt material nedan)
●    Observera att evenemanget inte är vinstdrivande och inte kan användas för kommersiella ändamål.

Facebook-evenemang för veckan för digitalt stöd

Facebook-evenemanget är centrum för veckan för digitalt stöd. Evenemanget och diskussionerna där är öppna för alla. Både medborgare och organisationer kan ställa frågor om digikunnande och svara på frågor. Representanter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar i diskussionen och tar ansvar som moderatorer på Facebook-evenemanget.

Mer information om evenemangsveckan:


Facebook-evenemanget för veckan för digitalt stöd >
Meddelande om veckan för digitalt stöd >