Hoppa till innehåll

I framtiden kan medborgaren jämföra tjänster i Suomi.fi – Palveluvaaka.fi stängs

Utgivningsdatum 11.1.2018 9.00
Pressmeddelande

Utvecklingen av en informationstjänst som stödjer valet av social- och hälsovårdstjänster överförs till Befolkningsregistercentralen och kommer att genomföras som en del av webbtjänsten Suomi.fi. Institutet för hälsa och välfärd (THL) stänger webbtjänsten Palveluvaaka.fi den 28 februari 2018. Samtidigt lägger man också ner det serviceregister för social- och hälsovården som fungerat som informationskälla för webbtjänsten.

”Olika nationella aktörers roller i genomförandet av informationstjänster med anledning av valfriheten inom social- och hälsovården har nu klarnat. Suomi.fi erbjuder redan nu medborgare en omfattande helhet av tjänster och möjligheter att uträtta ärenden, som på ett naturligt sätt utvidgas även till social- och hälsovårdstjänsterna”, berättar Pekka Kahri, direktör för informationstjänsterna vid THL.

”THL fokuserar i enlighet med sin roll på att utveckla ett tillförlitligt informationsunderlag som beskriver läget vad gäller befolkningens hälsa och välfärd, behovet av service och social- och hälsovårdstjänsternas verksamhet. Bedömningen av landskapens social- och hälsovårdstjänster och tjänster som utnyttjar social- och hälsovårdsinformationen kommer att vara nya viktiga uppgifter för oss”, fortsätter Pekka Kahri.

Ökade möjligheter till jämförelse av tjänster i Suomi.fi

I webbtjänsten Suomi.fi kommer medborgare i framtiden att kunna bekanta sig med och jämföra social- och hälsovårdstjänster som omfattas av valfriheten och välja en lämplig tjänsteproducent. Hösten 2018 publiceras i Suomi.fi den första versionen av en tjänst för jämförelse där medborgare får information om tjänsteproducenter som omfattas av valfriheten och deras tjänster. Medborgarna kan också välja vilken tjänsteproducent de önskar anlita. Befolkningsregistercentralen ansvarar för utvecklingsarbetet.

För närvarande finns redan största delen av kommunernas och sjukvårdsdistriktens social- och hälsovårdstjänster i Suomi.fi, och dit läggs hela tiden fler tjänster. Suomi.fi omfattar utöver tjänster även servicekanaler, det vill säga serviceställen, samt kanaler för telefonservice och e-tjänster. För tjänsten produceras också vägledande helheter i vilka man i framtiden kan erbjuda information om valfriheten och de tjänster som omfattas av den.

”Vi utvecklar Suomi.fi så att tjänsten stöder medborgarna då de jämför tjänster. I framtiden kan man också koppla uppgifter om kvalitet och andra uppgifter till informationen om tjänsterna, såvida uppgifterna finns tillgängliga i myndigheternas register”, berättar Eero Konttaniemi, utvecklingschef vid Befolkningsregistercentralen.

Till servicebeskrivningarna i Suomi.fi kopplas automatiskt exempelvis information om var tjänsterna är belägna på en karta och information om kollektivtrafikens tidtabeller. Även enskilda aktörer kan synliggöra sina uppgifter i webbtjänsten Suomi.fi.

Palveluvaaka https://www.palveluvaaka.fi/?&lang=sv
Suomi.fi http://www.suomi.fi/svenska

Mer information

THL, direktör för informationstjänsterna Pekka Kahri, tfn 029 524 6146, [email protected]

THL, direktör Markku Pekurinen, tfn 029 524 7630, [email protected]

Befolkningsregistercentralen, utvecklingschef Eero Konttaniemi, tfn 029 535 024, [email protected] (till 16.1.2018)

Befolkningsregistercentralen, projektchef Jani Ruuskanen, tfn 029 535 031, [email protected] (från 17.1.2018).