Hoppa till innehåll

Meddelande till e-tjänster som utnyttjar Katso: Katso-identifiering ersätts med Suomi.fi-identifikation före utgången av 2019

18.9.2019 13.47
Pressmeddelande

Katso-identifiering tas ur bruk före utgången av 2019 och ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation. Organisationer som använder Katso-identifiering ska därför övergå till Suomi.fi-identifikation. Fullmaktsfunktionerna i Katso-tjänsten ersätts stegvis med Suomi.fi-fullmakter under 2020.

Katso-identifiering tas ur bruk före utgången av 2019 och ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation. Organisationer som använder Katso-identifiering ska därför övergå till Suomi.fi-identifikation. Från och med 2020 kan man alltså inte längre identifiera sig i e-tjänster med en Katso-kod. I stället för Katso-koder börjar man använda stark elektronisk autentisering, dvs. i praktiken bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. För utländska användare tillhandahålls en ny identifieringslösning. Offentliga ärendetjänster kan i fortsättningen använda Suomi.fi-identifikation.

Katso-roller och -fullmakter tas ur bruk stegvis under 2020

Fullmaktsfunktionerna i Katso-tjänsten ersätts stegvis med Suomi.fi-fullmakter under 2020. För att det ska vara möjligt måste e-tjänster ta i bruk tjänsten Fullmakter före utgången av 2019. Suomi.fi-fullmakter bygger på grunduppgifter från befolkningsdatasystemet och handelsregistret samt på fullmaktsuppgifter från fullmaktsregistret. Man kan ta i bruk tjänsten med möjligheten att granska befintliga Katso-roller via Suomi.fi-fullmakter tills fullmaktsregistret har uppdaterats med dem.

De slutanvändarorganisationer som saknar representantuppgifter i ovannämnda basregister fortsätter administrera Katso-fullmakter och -roller i Katso-tjänsten under 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer vars representanter inte är registrerade i handelsregistret, som exempelvis församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag. Det är fråga om en tillfällig lösning.

För de kundgrupper som saknar representationsuppgifter i basregistren genomför tjänstemän vid Befolkningsregistercentralen assisterad registrering i tjänsten Fullmakter i samarbete med Skatteförvaltningen. Den assisterade registreringen börjar under 2020. Den mer exakta tidpunkten meddelas vid ett senare tillfälle.

De e-tjänster som utnyttjar Katso-tjänsten informerar sina slutanvändare och kunder separat om ändringarna i tjänsten och om tidtabellen. E-tjänsterna ska ge sina kunder anvisningar om att skapa de fullmakter de behöver i tjänsten Suomi.fi-fullmakter genast då det är möjligt.

Undantag för Skatteförvaltningen, utländska kunder och företag

Katso-identifiering och -fullmakter används som vanligt i Skatteförvaltningens tjänster även under 2020.

Dessutom fortsätter utländska personer och företag identifiera sig med Katso-koder samt administrera Katso-roller och -fullmakter i Katso-tjänsten även under 2020, tills ersättande lösningar har tagits i bruk. E-tjänster som har meddelat att de behöver möjligheten att identifiera utlänningar informeras då den nya lösningen tas i bruk.

Mer information

[email protected]