Hyppää sisältöön

Tiedote Katsoa hyödyntäville asiointipalveluille: Katso-tunnistautuminen korvataan Suomi.fi-tunnistuksella 2019 loppuun mennessä

Julkaisuajankohta 18.9.2019 13.47
Tiedote

Katso-tunnistautuminen poistuu käytöstä 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella. Tämän vuoksi Katso-tunnistautumista hyödyntävien organisaatioiden on siirryttävä Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön. Katso-palvelun valtuutustoiminnot puolestaan korvataan Suomi.fi-valtuuksilla vaiheittain 2020 aikana.

Katso-tunnistautuminen poistuu käytöstä 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella. Tämän vuoksi Katso-tunnistautumista hyödyntävien organisaatioiden on siirryttävä Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön. Vuoden 2020 alusta Katso-tunnisteella ei näin ollen voi enää tunnistautua asiointipalveluihin. Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Ulkomaalaisille käyttäjille tarjotaan uusi tunnistusratkaisu. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat jatkossa hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta.

Katso-roolit ja -valtuudet poistuvat käytöstä vaiheittain 2020 aikana

Katso-palvelun valtuutustoiminnot korvataan Suomi.fi-valtuuksilla vaiheittain 2020 aikana. Asiointipalvelujen on tämän mahdollistaakseen otettava Valtuudet-palvelu käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.  Suomi.fi-valtuudet perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saataviin perustietoihin sekä valtuusrekisterin valtuustietoihin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat tarkistettavissa Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä vielä sisällä.

Ne loppukäyttäjäorganisaatiot, joiden edustajatietoja ei löydy edellä mainituista perusrekistereistä, jatkavat Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa vuoden 2020 puolella. Tähän asiakasryhmään kuuluvat organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, kuten mm. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, julkiset organisaatiot ja ulkomaalaiset yritykset. Kyseessä on tilapäinen ratkaisu.

Asiakasryhmille, joiden edustustietoja ei löydy perusrekistereistä, Väestörekisterikeskus toteuttaa virkailija-avusteisen rekisteröinnin Valtuudet-palveluun yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Virkailija-avusteinen rekisteröinti alkaa vuoden 2020 aikana. Sen käynnistymisen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut tiedottavat loppukäyttäjiään ja asiakkaitaan palvelunsa muutoksista sekä aikataulusta erikseen. Asiointipalveluiden on ohjeistettava asiakkaitaan tekemään tarvittavat valtuudet Suomi.fi-valtuudet -palvelussa heti kun Valtuudet-palvelu tämän mahdollistaa.

Verohallinto sekä ulkomaalaiset henkilöt ja yritykset poikkeuksia

Verohallinnon palveluissa Katso-tunnistus ja -valtuutukset jatkuvat nykyisellään 2020 vuoden puolella.

Lisäksi ulkomaalaiset henkilöt ja yritykset jatkavat Katso-tunnisteella tunnistautumista asiointipalveluissa sekä Katso-roolien ja -valtuuksien hallinnointia Katso-palvelussa vuoden 2020 puolelle, kunnes korvaavat ratkaisut otetaan käyttöön. Asiointipalveluille, jotka ovat ilmoittaneet tarvitsevansa ulkomaalaisten tunnistamista, tiedotetaan uuden ratkaisun käyttöönotosta.

Lisätietoa

[email protected]