Hoppa till innehåll

Meddelande till e-tjänster som utnyttjar Katso: E-tjänster som utnyttjar Katso-tjänsten kan fortsätta hantera vissa av sina kundgruppers fullmakter i Katso ännu år 2020

11.6.2019 8.22
Pressmeddelande

E-tjänster som utnyttjar Katso-tjänsten kan fortsätta hantera vissa av sina kundgruppers fullmakter i Katso ännu år 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer vars representanter inte är registrerade i handelsregistret, som exempelvis församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Katso-fullmakter för ovan nämnda organisationer kan kontrolleras som bakgrundsenkäter via Suomi.fi-fullmakter (s.k. kasu-funktionalitet) under en övergångsperiod som sträcker sig till 2020. För att möjliggöra detta måste e-tjänsten alltså ta tjänsten Fullmakter i bruk före utgången av 2019. Det är fråga om en tillfällig lösning. Med hjälp av den fungerar tjänsten Fullmakter från och med 2020 som gränssnitt för e-tjänsterna och Katso-fullmakter kan kontrolleras via det. E-tjänsternas direkta kontroller av Katso-fullmakter avslutas i slutet av 2019.
 
Slutanvändarna behöver inte vidta några åtgärder för att fullmakter ska kunna kontrolleras via tjänsten Fullmakter. E-tjänsterna måste ge sina kunder anvisningar om att göra de fullmakter de behöver i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i god tid innan övergångsperioden upphör och användningen av de fullmakter som finns i Katso spärras.
 
För de kundgrupper som inte har tillgång till representationsinformation som grundar sig på basregistren genomför tjänstemän vid Befolkningsregistercentralen assisterad registrering i tjänsten Fullmakter i samarbete med Skatteförvaltningen. Befolkningsregistercentralen planerar dessa kundgruppers övergång i samarbete med intressentgrupperna och tidtabellen för övergången offentliggörs hösten 2019. En närmare tidtabell för nedkörningen av Katso-tjänsten fastställs i en plan som blir klar i höst.
 
De e-tjänster som utnyttjar Katso-tjänsten informerar sina slutanvändare och kunder om förändringarna i tjänsten och om tidtabellen separat.
 

Skatteförvaltningen beviljades tillstånd att fortsätta använda Katso i sina tjänster 2020

Befolkningsregistercentralen genomför i samarbete med Skatteförvaltningen assisterad registrering i tjänsten Fullmakter för de kundgrupper som inte har tillgång till representationsinformation som grundar sig på basregistren. På grund av den tid den assisterade hanteringen av fullmakter och överföringen av Skatteförvaltningens stora antal kunder kräver har Befolkningsregistercentralen beviljat Skatteförvaltningens tjänster tillstånd att använda Katso-identifiering under en övergångsperiod som sträcker sig till 2020.
 
Mer information:
 
Mika King, serviceägare, Befolkningsregistercentralen
[email protected], +358 295 535 301
 
Mira Holmroos-Kolari, ICT-direktör, Befolkningsregistercentralen
[email protected], 040 332 6683