Hyppää sisältöön

Tiedote Katsoa hyödyntäville asiointipalveluille: Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut voivat jatkaa tiettyjen asiakasryhmiensä valtuutusten hallinnointia Katso-palvelussa vielä vuoden 2020 puolella

Julkaisuajankohta 11.6.2019 8.22
Tiedote

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut voivat jatkaa tiettyjen asiakasryhmiensä valtuutusten hallinnointia Katso-palvelussa vielä vuoden 2020 puolella. Tähän asiakasryhmään kuuluvat organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, kuten mm. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, julkiset organisaatiot ja ulkomaalaiset yritykset.

Yllä mainittujen organisaatioiden Katso-valtuuksia voidaan tarkistaa taustakyselynä Suomi.fi-valtuuksien kautta (ns. kasu-toiminnallisuus) vuoden 2020 puolelle ulottuvana siirtymäaikana. Asiointipalvelun on tämän mahdollistaakseen siis otettava Valtuudet-palvelu käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Kyseessä on tilapäinen ratkaisu. Sen avulla Valtuudet-palvelu toimii 2020 alusta alkaen asiointipalveluille rajapintana, jonka kautta Katso-valtuudet voidaan tarkistaa. Asiointipalveluiden suorat Katso-valtuutusten tarkistukset lopetetaan vuoden 2019 lopussa.

Loppukäyttäjiltä valtuutusten tarkistaminen Valtuudet-palvelun kautta ei vaadi toimenpiteitä. Asiointipalveluiden on ohjeistettava asiakkaitaan tekemään tarvittavat valtuudet Suomi.fi-valtuudet -palvelussa hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä, jolloin Katsossa olevilla valtuutuksilla asiointi estyy.

Niille asiakasryhmille, joilla ei ole saatavilla edustustietoja perusrekistereihin pohjautuen, toteuttaa Väestörekisterikeskus virkailija-avusteisen rekisteröinnin Valtuudet-palveluun yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Väestörekisterikeskus suunnittelee näiden asiakasryhmien siirron yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja siirron aikataulu julkaistaan syksyllä 2019. Katso-palvelun alasajon tarkempi aikataulu määrittyy syksyllä valmistuvassa suunnitelmassa.

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut tiedottavat loppukäyttäjiään ja asiakkaitaan palvelun muutoksista sekä aikataulusta erikseen.

Verohallinnolle myönnetty lupa jatkaa Katson käyttöä palveluissaan 2020 vuoden puolelle

Väestörekisterikeskus toteuttaa yhteistyössä Verohallinnon kanssa virkailija-avusteista rekisteröintiä Valtuudet-palveluun niille asiakasryhmille, joilla ei ole saatavilla edustustietoja perusrekistereihin pohjautuen. Virkailija-avusteisten valtuutusten käsittelyn ja Verohallinnon suurten asiakaskäyttäjämäärien siirtymisen vaatiman ajan takia Väestörekisterikeskus on myöntänyt Verohallinnon palveluille luvan käyttää Katso-tunnistautumista siirtymäaikana vuoden 2020 puolelle.

Lisätietoa:

Mika King, palveluomistaja, Väestörekisterikeskus
[email protected], +358 295 535 301

Mira Holmroos-Kolari, ICT-johtaja, Väestörekisterikeskus
[email protected], 040 332 6683