Hoppa till innehåll

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax först att gå med:
Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar

Utgivningsdatum 5.12.2017 10.00
Pressmeddelande

Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor. Ärendehantering på annan persons vägnar förutsätter att man ger en fullmakt för elektronisk ärendehantering inom hälsovården i Suomi.fi-nättjänsten. Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) är den första organisationen som introducerat den här möjligheten.

"Finland är ett föregångarland i det här avseendet. Vi känner inte till att det skulle finnas något annat land där en vuxen kan ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera vårdrelaterade ärenden på sina vägnar", berättar projektchef Matti Hiltunen vid Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-nättjänsten och för Suomi.fi-fullmakter som ingår i den först nämnda.

I Suomi.fi-nättjänsten kan man ge fullmakt att hantera ärenden för en annan person eller för ett företag även i ett flertal andra tjänster inom den offentliga förvaltningen och möjligheterna att ge fullmakt kommer att utökas ytterligare i fortsättningen.

Snart tillgänglig för en miljon finländare

Med en elektronisk fullmakt som gjorts i Suomi.fi kan man härefter hantera ärenden på en myndig persons vägnar i Essotes e-tjänster. I det första skedet omfattar tjänsten tidsbeställning, men den kommer att utvidgas steg för steg till Essotes andra tjänster och till tjänsten Mina Kanta-sidor.

"Det här underlättar vardagen särskilt för dem som hanterar äldre personers ärenden och för närståendevårdare, eftersom tid till hälsovården kan beställas på en annan persons vägnar på nätet", säger Anna-Elina Ukkonen, projektchef för PUOLA, ett projekt vid Essote som syftade till att främja ärendehanteringen för annans vägnar. Essote tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster för cirka 80 000 invånare i 7 kommuner i S:t Michelsregionen. När det gäller den specialiserade sjukvården hör även Pieksämäki och Joroinen till samkommunen.

Ärendehantering på en annan persons vägnar håller på att bli en möjlighet för cirka en miljon finländare eftersom Essotes e-tjänster grundar sig på portalen Hyvis. Samma portal används också i Östra Savolax, Södra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. Möjligheten att hantera ärenden på en annan vuxens vägnar introduceras härnäst i Uleåborg, Brahestad och i tjänsten virtu.fi, som upprätthålls av kompetenscentrumet för socialbranschen i Norra Finland (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus).

Hur kan jag ge en fullmakt?

En elektronisk fullmakt kan skapas via sidan Fullmakter i Suomi.fi-nättjänsten på www.suomi.fi.

Fullmaktsgivaren loggar in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Efter att fullmakten skapats kan fullmaktstagaren hantera ärenden på fullmaktsgivarens vägnar genom att logga in med egna identifieringsverktyg i tjänsten. För fullmakten fastställs en giltighetstid och den kan vid behov träda i kraft genast.

Den som ger en fullmakt behöver således ännu i det här skedet digitala färdigheter i viss mån. I framtiden kan man ge en elektronisk fullmakt också utan digitala identifieringsverktyg eftersom Suomi.fi-fullmakter kommer att utökas med en funktion som gör att man kan skapa fullmakter för elektroniska system även vid ett serviceställe med hjälp av en tjänsteman.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, projektchef Matti Hiltunen, tfn 029 553 5013, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

PUOLA-projektet, projektchef Anna-Elina Ukkonen, tfn 040 359 7073, fornamn.efternamn(at)essote.fi

Institutet för hälsa och välfärd THL, projektchef Jari Suhonen, tfn 029 524 7416, fornamn.efternamn(at)thl.fi

Ärendehantering på annans vägnar är en tjänst som grundar sig på fullmaktsregistret i plattformen Hyvis. Tjänsten utvecklades inom ramen för PUOLA-projektet, som administrerades av Essote och finansierades av Institutet för hälsa och välfärd THL. De lösningar som byggdes upp inom projektet på basis av Suomi.fi-tjänsterna underlättar den elektroniska ärendehanteringen avsevärt i de regioner som använder ärendeplattformen Hyvis. Tidigare har man inom samma projekt gjort det möjligt för vårdnadshavare att beställa tid för barn under 10 år och skapat en engångsinloggning från Essotes e-tjänster till Mina Kanta-sidor.

Hyvis-ICT Oy, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsregistercentralen, nationella servicearkitekturprogrammet, FPA:s Kanta-tjänster, föreningen Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry. samt Essote-kommunerna är samarbetspartner i projektet.

Se en video om hur man ger fullmakter i Suomi.fi-portalen (på finska)

Se en video om hantering av ärenden på en annan vuxens vägnar (på finska)