Serviceavbrott i Suomi.fi-webbtjänsten onsdag 3.6

29.5.2020 9.00

Suomi.fi-webbtjänsten tas ur bruk onsdagen den 3 juni 2020 kl. 16–19 för underhåll.

Under serviceavbrottet

  • går det bland annat inte att kontrollera sina egna registeruppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten
  • går det inte att läsa eller skicka meddelanden i tjänsten Meddelanden
  • går det inte att granska eller skapa nya fullmakter i tjänsten Fullmakter

Suomi.fi-mobilappen är också ur bruk under serviceavbrottet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som serviceavbrottet medför!

Störringmeddelanden