Hoppa till innehåll

Suomi.fi klarade sig utmärkt i EU-kommissionens undersökning av e-tjänster

Utgivningsdatum 14.12.2018 13.13
Pressmeddelande

Finlad har klarat sig utmärkt i en rapport som EU-kommissionen publicerat om en undersökning av kvaliteten på e-tjänster. I rapporten eGovernment Benchark undersökte kommissionen läget beträffande digitala tjänster i Europa.

När det gäller Finland granskades särskilt Suomi.fi-nättjänsten. Bland alla tjänster i hela Europa lyftes Suomi.fi fram som ett lyckat exempel på en användarcentrerad modell. Suomi.fi fick beröm för sättet att ordna och presentera tillgängliga offentliga tjänster utifrån olika skeden i livet. Enligt rapporten kan både medborgare och företag hitta information om olika tjänster, enkelt och tydligt. Vidare fungerar Suomi.fi som en lucka via vilken medborgare och företag enkelt når offentliga tjänster, kan kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dem och använda elektroniska meddelanden.

Som case-exempel användes respektive lands elektroniska tjänsteportal eller motsvarande tjänst. Finland är tillsammans med tio EU-länder och Norge med i den grupp som enligt rapporten tillhandahåller förstklassiga digitala tjänster i olika livssituationer. Att flytta, söka jobb, grunda företag och studera var teman som undersöktes i rapporten. Ländernas digitala tjänster undersöktes med hjälp av fyra olika indikatorer: användarcentrerade modeller (user-centricity), transparens (transparency), möjlighet att använda tjänster utanför det egna landet (cross-border mobility) samt nyckelkomponenter inom den digitala infrastrukturen, som elektroniska identifieringsverktyg (key enablers).

Läs hela rapporten här: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-are-visibly-paying