Hoppa till innehåll

Störningarna i Suomi.fi-tjänster

12.6.2018 15.35
Pressmeddelande

Det förekommer störningar i Suomi.fi-tjänster. Problemet beror på störningar i Befolkningsdatasystemet.

Störningarna påverkar följande tjänster

Suomi.fi-identifikation

Störningarna förhindrar identifieringen till e-tjänster som förutsätter att uppgifterna kontrolleras i Befolkningsdatasystemet. I e-tjänster som tillåter identifiering utan kontroll av uppgifter blockeras endast användningen av certifikatskort. Störningarna påverkar inte identifiering med Katso-koder.

Suomi.fi-fullmakter

Användningen av tjänsten blockeras under tiden för störningarna vid uträttande av ärende åt såväl personer som företag. Det är inte möjligt att lägga till eller redigera fullmakter i Suomi.fi-tjänster.

Suomi.fi-nättjänst

Det är inte möjligt att logga in i nättjänsten under störningarna.

Suomi.fi-meddelanden

Under tiden för störningarna kan inte slutanvändare läsa meddelanden i Suomi-fi-tjänster. Organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden kan skicka meddelanden normalt under tiden för störningarna.

Problemet utreds och korrigeras så snabbt som möjligt.
Vi meddelar på nytt när störningarna har korrigerats, eller senast 12.6.2018 kl. 16:00.

Vi beklagar olägenheten som störningarna medförde.