Serviceavbrott i Suomi.fi-webbtjänsten 4.12.2020 kl. 7.00 

1.12.2020 17.05

Publicerad på svenska 1.12.2020 kl. 17.07

Suomi.fi-webbtjänsten tas ur bruk den 4.12.2020 kl. 07.00 för underhåll. Den planerade längden på underhållsavbrottet är minuter.

Under serviceavbrottet

  • går det bland annat inte att kontrollera sina egna registeruppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten
  • går det inte att läsa eller skicka meddelanden i tjänsten Meddelanden
  •  går det inte att granska eller skapa nya fullmakter i tjänsten Fullmakter

Vi beklagar eventuella olägenheter som serviceavbrottet medför.

Störringmeddelanden