Hoppa till innehåll

Suomi.fi-viestit
Rikosseuraamuslaitos ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit – sähköinen viranomaisposti saavuttaa nyt myös vangit

Julkaisuajankohta 12.3.2020 10.33
Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on avannut vankien sähköisen asioinnin työasemille mahdollisuuden käyttää Suomi.fi-viestejä. Viestit-palvelun kautta voi lähettää ja vastaanottaa sähköpostia niiltä viranomaisilta, jotka ovat ottaneen Viestit-palvelun käyttöön.

Suomi.fi-viestien kehittämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen ratkaisu vankiloihin

”Alkuvuodesta uutisoitiin erään vangin tekemään kanteluun liittyen, että Vankeuslain mukainen oikeus sähköpostin käyttöön ei toteudu suljettujen vankiloiden vankien osalta”, taustoittaa Älykäs vankila -hankkeen projektipäällikkö Pia Puolakka. Vangeille on voinut lähettää vuodesta 2015 alkaen sähköpostia vankilakohtaisiin vankiposteihin, joista viesti on tulostettu vangille luettavaksi. Ongelmana on kuitenkin ollut, ettei vanki voi lähettää tai vastaanottaa sähköpostia henkilökohtaisesti ilman välikättä.

Nyt käyttöönotettu Suomi.fi-viestit on osaratkaisu vankien sähköpostiongelmaan.  Viestit-palvelussa ei voi lähettää viestejä kuin palvelun käyttöönottaneille viranomaisille, joten kyseessä on turvallinen ratkaisu nimenomaan sellaiseen viranomaisasiointiin, jota vanki usein tarvitsee Vankeuslaissa mainittuihin tarkoituksiin: ”Vangille voidaan antaa lupa sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen yhteyksien ylläpitämiseen, toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä.” (Vankeuslaki 12 luku 9 §).

Viestit-palvelussa voi asioida mm. eri kuntien, kaupunkien, käräjäoikeuksien, oikeusaputoimistojen ja ulosottojen kanssa. Lisäksi palveluun ovat kirjautuneet mukaan mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Verohallinto, Oikeusministeriö, Rikosseuraamuslaitos ja TE-palvelut,

Viestit-palvelussa lähettäjä ja vastaanottaja voidaan myös todentaa lain edellyttämällä varmuudella. ”Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden digiohjaajat ovat saaneet ohjeet vankien opastamiseen Suomi.fi-viestien käytössä” kertoo Puolakka. Rikosseuraamuslaitos kartoittaa tänä vuonna myös muita vaihtoehtoja toimivien sähköpostiratkaisujen löytämiseksi suljettuihin vankiloihin.


Viestit-palvelu lyhyesti

Suomi.fi-viestit on turvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Kun palvelun ottaa käyttöön, saa jatkossa viestit sähköisesti niistä asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä.  Suomi.fi-viestien käyttöönottaneiden asiointipalvelujen määrä kasvaa koko ajan.  Suomi.fi-viestien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Viestit-palveluun voi tutustua osoitteessa: suomi.fi/viestit

Lista Viestit-palvelun käyttöönottaneista viranomaisista

Asiakastarinat