Hoppa till innehåll

Tjänsteleden finns som molntjänst från hösten – serverinvesteringar inte längre nödvändiga

Utgivningsdatum 3.4.2020 11.27 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 15.28
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata håller på att utveckla Informationsledens anslutningsserver som kan hämtas till tjänsten som en mikrotjänst (s.k. ”sidecar”-genomförande) utan den serverinvestering som behövs idag. Lösningen kan testas redan nu, men den tas i produktion på hösten.

Det är frågan om en Docker-containrad version av anslutningsserverns program. Containern erbjuder alla anslutningsserverns funktioner och kan tas i bruk utan kostnad.

Den containrade anslutningsservern stöder i första skedet alla funktioner i anslutningsservern som behöver information (client/consumer).

Den containrade anslutningsservern i sig kräver inga stora investeringar i egna servrar, eftersom den kan köras i de flesta molntjänstmiljöer, t.ex. i samma miljö där du kör den tjänst som ansluts till leden.

Vill du delta i testningen av den nya anslutningsservern?

Utvecklingsarbetet med den containrade anslutningsservern har kommit fram till det skede där vi letar efter intresserade organisationer som vill testa anslutningsservern med oss. Vi erbjuder samtidigt möjligheten att påverka utvecklingsarbetet med den containrade anslutningsservern och de egenskaper som utvecklas. Om din organisation är intresserad betjänar kundtjänsten på adress [email protected].

Till en början riktad till organisationer som endast utnyttjar informationsledens uppgifter (client/costumer) men som inte själva erbjuder information för informationsleden. Egenskaperna som behövs för de organisationer som erbjuder information (server/provider) finns redan med, men de håller först på att utvecklas.

Vad kan man göra med den containrade anslutningsservern?

Den containrade anslutningsservern motsvarar till sina funktioner en vanlig anslutningsserver och kan anslutas till en enskild tjänst som en egen anslutningsserver.

X-Road version 6.24 som publiceras under 2020 erbjuder även administration av containrad anslutningsserver via gränssnittet och möjliggör en automatisering av uppgifter via den.

De egenskaper som de organisationer som erbjuder information för informationsleden (server/provider) behöver finns redan med i containern och kan testas. Vi utvecklar ännu funktionerna environmental monitoring och operations monitoring innan publikation. Samtidigt finslipar vi skalningsbarheten, belastningsutjämningen, användningen av systemresurserna och stabiliteten på en kommersiell nivå och vi optimerar containern åtminstone för AWS-plattformen. Vi optimerar dessutom containerns storlek.

Precis som andra anslutningsservar stöder den containrade anslutningsservern inte loggning av meddelanden eller loggning av meddelandenas nyttobelastning. De här uppgifterna finns precis som idag tillgängliga på centralservern.

Hur tar jag den i bruk?

  • Ladda docker image (finns redan nu på GitHub) och pröva på. Vi erbjuder utvecklingsversioner allt eftersom utvecklingen framskrider. Du kan alltså följa utvecklingsarbetet nästan i realtid.
  • Ansluts till informationsleden som ny anslutning.
  • Obs! Vid användning av en containrad anslutningsserver rekommenderar vi att varje separat tjänst som ansluts till leden har en egen anslutningsserver även om containern i praktiken möjliggör körandet av flera tjänster. Detta möjliggör även en decentralisering av server/producer-riskerna.

En containrad anslutningsserver erbjuder följande funktionaliteter på överordnad nivå

  • Client/consumer - ja
  • Server/producer - ja
  • Message logging  -    nej
  • Message payload logging - nej
  • Environmental monitoring - nej
  • Operations monitoring - Kommer i informationsleden
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle