Hyppää sisältöön

Palveluväylän saa syksyllä käyttöön pilvipalveluna – investoinnit palvelimiin eivät enää välttämättömiä

Julkaisuajankohta 3.4.2020 11.27
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on kehittämässä Palveluväylään liityntäpalvelinta, jonka voi tuoda palvelun kylkeen mikropalveluna ilman tällä hetkellä tarvittavaa palvelininvestointia. Ratkaisu on nyt jo testattavissa, mutta tuotantokäyttöön se tulee syksyllä.

Kyseessä on niin sanottu Docker-kontitettu versio liityntäpalvelimen ohjelmistosta. Kontti tarjoaa kaikki liityntäpalvelimen toiminnallisuudet ja se on otettavissa käyttöön maksutta.

Kontitettu liityntäpalvelin tukee ensi vaiheessa kaikkia liityntäpalvelimen tietoja tarvitseville (client/consumer) ominaisuuksia.

Kontitettu liityntäpalvelin ei itsessään vaadi suuria investointeja omiin palvelimiin, koska se on ajettavissa useimmissa pilvipalveluympäristöissä, esim. samassa ympäristössä missä ajat väylään liitettävää palvelua.

Haluatko mukaan testaamaan uutta liityntäpalvelinta?

Kontitetun liityntäpalvelimen kehitystyö on edennyt vaiheeseen, jossa etsimme halukkaita organisaatioita testaamaan liityntäpalvelinta kanssamme. Tarjoamme samalla mahdollisuuden vaikuttaa kontitetun liityntäpalvelimen kehitystyöhön ja siihen kehitettäviin ominaisuuksiin. Jos organisaatiosi on kiinnostunut, asiakaspalvelu osoitteessa [email protected] auttaa.

Mitä kontitetulla liityntäpalvelimella voi tehdä?

Kontitettu liityntäpalvelin vastaa toiminnallisuudeltaan tavallista liityntäpalvelinta ja se on liitettävissä yksittäisen palvelun kylkeen omana liityntäpalvelimenaan

Vuoden 2020 aikana julkaistava X-Road versio 6.24 tarjoaa myös kontitetun liityntäpalvelimen hallinnan rajapinnan kautta ja mahdollistaa sitä kautta tehtävien automatisoinnin

Palveluväylään tietoja tarjoavan (server/provider) organisaation tarvitsemat ominaisuudet ovat jo mukana kontissa ja testattavissa. Kehitämme vielä environmental monitoring- ja operations monitoring- toiminnallisuudet ennen julkaisua. Samalla viimeistelemme skaalautuvuuden, kuorman tasauksen, järjestelmäresurssien käytön ja vakauden kaupalliselle tasolle, optimoimme kontin ainakin AWS-alustalle ja optimoimme kontin koon.

Kontitettu liityntäpalvelimen ei muista liityntäpalvelimista poiketen tue sanomien lokittamista millään tasolla. Muut liityntäpalvelimen versiot lokittavat sanoman ilman hyötykuormaa, mutta kontitettu liityntäpalvelin ei lokita mitään osia sanomasta. Sanomien lokittamisesta vastaavaa komponenttia ei ole tässä vaiheessa sisällytetty kontitettuun liityntäpalvelimeen.

Miten otan käyttöön?

  • Lataa docker image joka on löydettävissä jo nyt NIIS (Nordic Institute for Interoperability Solutions) GitHubista. Tässä vaiheessa joudut vielä koostamaan imagen itse, mutta tuomme tarjolle valmiimpia kehitysversioita kehityksen edetessä. Näin pääset halutessasi seuraamaan kehitystyötä lähes reaaliaikaisesti.
  • Kontitettu liityntäpalvelin liitetään Palveluväylään uutena liityntäpalvelimena. Tee Palveluhallinnassa uusi käyttölupahakemus testiväylään.
  • Huom. Käytettäessä kontitettua liityntäpalvelinta, suosittelemme että jokaisella väylään liitettävällä erillisellä palvelulla on oma liityntäpalvelimensa, vaikka kontti periaatteessa mahdollistaakin monen palvelun ajon. Tämä mahdollistaa myös server/producer riskien hajauttamisen.


Kontitettu liityntäpalvelin tarjoaa seuraavat ylätason toiminnallisuudet

  • Client/consumer - Kyllä
  • Server/producer - Kyllä
  • Message logging  -  Ei
  • Message payload logging - Ei
  • Environmental monitoring - Kyllä
  • Operations monitoring  - Tulossa 
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle