Hoppa till innehåll

Webbutbildning för användning av Servicedatalagret har publicerats

Utgivningsdatum 22.1.2020 12.51
Pressmeddelande

En webbutbildning för användning av Servicedatalagret (SDL) har publicerats i eOppiva. SDL-körkort – Få koll på Servicedatalagret och utnyttja det är avsedd för alla som underhåller uppgifter i SDL.

SDL-körkort kan avläggas av vem som helst som vill förbättra sina kunskaper om Servicedatalagret.

SDL-körkort

  • handleder i användningen av Servicedatalagrets användargränssnitt
  • ger konkreta exempel på hur öppna data i SDL kan utnyttjas i andra tjänster
  • handleder i att skriva läsarvänliga beskrivningar
  • klarlägger den bredare nyttan av Servicedatalagret.

Webbutbildningen består av åtta delar samt ett sluttest som ger användaren ett intyg över sin SDL-kompetens. Webbutbildningen har skapats i samarbete med HAUS utvecklingscentral och är tillgänglig både på finska och svenska.

Tack vare den nya webbutbildningen som kan slutföras självständigt behöver organisationernas huvudanvändare inte längre själv utbilda nya användare. Målet är att alla som använder SDL ska avlägga SDL-körkortet.

Servicedatalagret är ett riksomfattande centraliserat datalager producerat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata där den offentliga förvaltningen och företag och organisationer, om de vill, beskriver sina tjänster och servicekanaler på ett kundorienterat sätt med hjälp av en enhetlig modell.

Uppgifterna i SDL kan utnyttjas var som helst via ett öppet gränssnitt. Därför är det viktigt att datalagrets innehåll är aktuellt och håller hög kvalitet.

I samband med webbutbildningen har man skapat en video riktad till organisationers ledning som berättar om fördelarna med Servicedatalagret.

Mer information

Sakkunnig Elina Huhta, [email protected]

Sakkunnig Iida-Maria Mattila, [email protected]

Tiedote - Organisaatioasiakkaat