Hoppa till innehåll

Adresstjänst

Via adresstjänsten kan man söka gällande adresser till nästan alla som bor permanent i Finland. Uppgifterna i tjänsten baserar sig på befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

Adressuppgifter söks enligt personens för- och efternamn. Efternamnet kan också vara före detta. Om man vill precisera sökningen kan man använda bl.a. personens ålder, födelsedatum och nuvarande eller tidigare hemkommun.

Via adresstjänsten utlämnas adresser för enskilda och entydigt identifierade personer som fyllt 15 år och som inte har förbjudit att deras adress utlämnas.

Adresstjänsttelefonen på finska: tfn. 0600 0 1000

Adresstjänsttelefonen på svenska: tfn. 0600 0 1001

Adresstjänsttelefonen betjänar varje dag kl. 8.00–22.00.

Tjänsten kostar 2,50 euro/minut + lna/mta, köandet lna/mta.

Man kan ringa endast från Finland.