Hoppa till innehåll

Adresstjanst.net tas ur bruk i slutet av mars

Utgivningsdatum 27.3.2017 5.30
Pressmeddelande

Den 31 mars 2017 avvecklar Befolkningsregistercentralen adresstjänsten som centralen upprätthållit på adressen www.adresstjanst.net.

Via Adresstjänst.net utlämnas i Finland fast bosatta, 15 år fyllda personers stadigvarande och tillfälliga adress eller en postadress, om inte personen har förbjudit att deras adress utlämnas. Uppgifterna i tjänsten baserar sig på befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

Adresstjanst.net lanserades 2010. Användningen av tjänsten ökade fram till 2015, varvid det utlämnades över 50 000 adressuppgifter via den. Efter detta har användningen av tjänsten sjunkit märkbart.

Befolkningsregistercentralen ger medborgare och företag betjäning i adressärenden via adresstjänsttelefonen, tfn 0600 0 1000 (på finska) och tfn 0600 0 1001 (på svenska). Telefontjänsten är öppen varje dag kl. 8.00–22.00. Tjänsten kostar 1,98 euro/minut + lna/mta, köandet lna/mta. Man kan ringa endast från Finland.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, servicekoordinator Katja Salminen, tfn 0295 535 298, fornamn.efternamn[at]vrk.fi