Hoppa till innehåll

Artikelserie Lyckan i digitalisering reflekterar kring digitaliseringens eventuella framtidsscenarier ur olika synvinklar

14.10.2021 7.00
Pressmeddelande

Frank Martela och Sami Honkonen öppnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering. De första artiklarna i serien publiceras i oktober–november och i dem granskar filosofen Martela och företagaren Honkonen, som blivit känd inom den digitala bostadshandeln, digitaliseringen, människornas vardag och framtid ur sina egna perspektiv. Genom artikelserien vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata lyfta fram nya perspektiv på digitaliseringens framtid i debatten.

Artikelserien inleds med Frank Martelas text om lycka i en digital miljö. I sin artikel funderar Martela på om digitaliseringen verkligen kan göra människor genuint lyckliga – och i så fall hur. Martela begrundar bland annat de hot och möjligheter som digitaliseringen medför ur ett mänskligt perspektiv och med betoning på växelverkan.

"En digital tjänst får inte utgöra ett hinder för mänsklig växelverkan. Det finns saker som sköts absolut bäst när man får diskutera dem med en människa", menar han.

Frank Martelas text publiceras den 19 oktober 2021 på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats dvv.fi/sv/artiklar

Vågar man lita på det digitala?

I den andra delen i serien går företagaren Sami Honkonen, som blivit känd inom den digitala bostadshandeln, närmare in på en process som resulterade i att kunden fick möjlighet att genomföra ett köp helt och hållet digitalt då personen i fråga skaffade en bostad. Honkonens företag DIAS är en pionjär i branschen. Företagets resa till framgång har varit allt annat än lätt. Ett centralt element i digitaliseringen av det traditionella verksamhetssättet var att vinna kundens förtroende – det är ju trots allt fråga om den kanske största anskaffningen i en människas liv.

"Det var spännande för alla. Bostadsköp är viktiga. Ett bostadsköp är ofta ett av de största köpen i en människas liv och därför har man inte råd att klanta sig då man digitaliserar en sådan tjänst", förklarar Honkonen stämningen i utvecklingsteamet i sin artikel.

Sami Honkonens text publiceras den 9 november 2021 på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats dvv.fi/sv/artiklar

Efter de två första artiklarna väntas en fortsättningen på serien Lyckan i digitalisering våren 2022. Joonas Aitonurmi, sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, är redan nu ivrig att få igång en diskussion om digitaliseringens utveckling och dess olika dimensioner. Myndigheten är en samhällelig pionjär inom digitalisering och hoppas därför på en omfattande och livlig interaktion kring temat.

”Enligt vissa undersökningar är Finland världens lyckligaste land. Det finns också många indikatorer som visar att Finland är världsledande inom digitalisering. Men kommer vi ihåg det här tillräckligt väl? Genom artikelserien Lyckan i digitalisering vill vi vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata knyta samman teman kring lycka och digitalisering samt undersöka och väcka diskussion om vilka framtidsscenarier digitaliseringen kan föra med sig”, berättar Joonas Aitonurmi om artikelseriens uppkomst.

Mer information om artikelserien

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kommunikationsexpert Eetu Jokela, tfn 0295 535 056, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Lyckan i digitalisering är en artikelserie som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tillsammans med finländska tänkare. I artiklarna diskuteras digitaliseringen och framtiden. Målet med artikelserien är att väcka tankar om olika möjliga digitala framtidsscenarier, så att allt fler blir intresserade av att utveckla samhället och delta i utvecklingen.

Delta i diskussionen på Twitter med hashtaggen #sujuvasuomi