Hoppa till innehåll

Nu kan du följa behandlingen av flyttanmälan i Suomi.fi 

Utgivningsdatum 6.9.2023 15.51 | Publicerad på svenska 8.9.2023 kl. 11.30
Pressmeddelande

På Suomi.fi-webbtjänsten under de egna personuppgifterna kan man nu följa med hur behandlingen av den egna flyttanmälan framskrider. Flyttanmälan är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas första tjänst där man själv kan följa med hur det egna ärendet behandlas.

Tiotusentals studerande och tusentals familjer flyttar i början av hösten. Antalet flyttningar syns också hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Under ett par månader behandlar vi nästan 160 000 flyttanmälningar, det vill säga en femtedel av hela årets flyttningar. I synnerhet i början av hösten gäller största delen av flyttningarna studeranden som flyttar till en annan ort, och som kräver att en tjänsteman behandlar flyttanmälningarna på grund av att hemkommunen ändras.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör uträttandet av ärenden smidigare  
och i fortsättningen kan man själv följa med hur behandlingen av flyttanmälan framskrider i Suomi.fi-webbtjänsten, om flytten har skett inom tre månader. Flyttanmälan är den första av ämbetsverkets tjänster där man kan följa med hur det egna ärendet behandlas från början till slut.


Egna uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet finns i Suomi.fi 


Man kan själv kontrollera sina egna uppgifter i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten. I tjänsten kan man till exempel ange sitt tilltalsnamn och kontaktspråk samt lägga till förbud mot utlämnande av uppgifter. 
Från och med september 2023 kan man också följa med hur behandlingen av flyttanmälan framskrider i tjänsten. Om anmälan ännu inte har tagits upp till behandling syns det i tjänsten. Flyttanmälan kan behandlas tidigast på flyttningsdagen. Detta beror på att befolkningsdatasystemet alltid ska ha aktuell information om dem som bor i lägenheten och därför kan uppgifterna inte matas in på förhand.
Det stora antalet flyttanmälningar påverkar behandlingstiden. För närvarande tar registreringen fyra till fem veckor i stället för de vanliga tre veckorna. 

 

Hur följer du behandlingen av flyttanmälan i Suomi.fi?

  1. Gör flyttanmälan tidigast en månad före flyttningsdagen eller senast en vecka efter flyttningen i MDB:s och Postens gemensamma webbtjänst . Du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna identifiera dig.
  2. Du kan följa behandlingen av flyttanmälan på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten  Du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna identifiera dig.
  • Under punkten Flyttanmälan i webbtjänsten syns förutom den nya adressen bland annat datum för mottagande av anmälan, angivet flyttningsdatum, typ av flytt (permanent/tillfällig). Behandlingens situation syns i tilläggsuppgifterna under knappen (i).
  •  Under Flyttanmälan visas de tre senaste flyttanmälningarna under tre månader från och med flyttningsdagen. Äldre flyttanmälningar syns inte i tjänsten. 
  •  Om du har en flyttspärr påslagen uppmanar tjänsten dig att ta bort den innan du gör anmälan.