Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen i Lahtis och Villmanstrand förnyas – avvikelser i öppettiderna i juni

Utgivningsdatum 25.5.2023 12.48
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen i Lahtis och Villmanstrand förnyas i juni 2023 till statens gemensamma serviceställen. Verksamheten fortsätter i samma fastighet som tidigare, men i fortsättningen betjänar flera statliga ämbetsverk i samma kundservicelokaler.

I Lahtis betjänar vi från och med den 14 juni 2023 på adressen Kirkkokatu 12 (huvudingången) vid samma kundserviceställe som Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, FPA, Tavastlands AN-byrå och Utsökningen.

I Villmanstrand betjänar vi från och med den 13 juni 2023 på adressen Villimiehenkatu 2 B vid samma kundservicesställe som Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, FPA, Sydöstra Finlands AN-byrå, Utsökningen, Rättshjälpen, Intressebevakningen och Södra Karelens välfärdsområde (EKHVA).

Avvikelser i öppettiderna i juni

Förnyelsen av kundservicelokalerna medför avvikelser i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas öppettider i Lahtis under tiden 5–9.6.2023.

Största delen av ärendena kräver inget besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas via elektroniska servicekanaler eller via telefontjänsten. Dessa kanaler betjänar normalt och förnyelsen av kundservicelokalerna påverkar inte deras betjäningstider.

Om ditt ärende förutsätter ett besök på vårt serviceställe, 

 • Betjänar vi i Lahtis (ny adress: Kirkkokatu 12, huvudingången) på följande sätt:
  • Den sista servicedagen före förnyelsen av kundservicelokalerna är fredagen den 2 juni kl. 9–12.
  • Kundservicen är stängt 5.-9.6.2023.
  • Kundservicen betjänar igen onsdagen den 14 juni 2023 (med tidsbokning redan tisdagen den 13 juni 2023) i de nya lokalerna på första våningen.
    
 • Vi betjänar i Villmanstrand (ny adress: Villimiehenkatu 2 B) på följande sätt:
  • Den sista servicedagen före förnyelsen av kundservicelokalerna är fredagen den 9 juni kl. 9–12 (adressen: Pormestarinkatu 1A).
  • Kundservicen betjänar i de nya lokalerna på första våningen från och med tisdagen den 13 juni 2023 (adressen: Villimiehenkatu 2 B).

Vi rekommenderar att du bokar tid för ärenden som kräver besök så att du undviker köande.

Boka tid >>

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok  

Renoveringen av ämbetshusen i Lahtis och Villmanstrand och de gemensamma serviceställena är en del av förnyelsen av statens service- och lokalnät. Målet med projektet är att under 2020-talet samla de statliga myndigheternas kundservice vid personligt besök till gemensamma serviceställen. Samtidigt effektiviseras statens lokalanvändning när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.