Hoppa till innehåll

Livet kan överraska: En intressebevakningsfullmakt borde finnas redan i en fyrtioårings dokumentportfölj

Utgivningsdatum 10.5.2023 13.18 | Publicerad på svenska 12.5.2023 kl. 11.47
Pressmeddelande

En intressebevakningsfullmakt är en fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en förtroendeperson att sköta ens ärenden om man på grund av en olycka eller sjukdom förlorar sin funktionsförmåga. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmanar till att upprätta fullmakten i tid eftersom livet också kan överraska en aktiv fyrtioåring. "Det har varit nära ögat ganska många gånger", berättar ex-boxaren Elina Gustafsson som deltar i myndighetens kampanj I egna händer.

Befolkningens åldrande ökar avsevärt behovet av att uträtta ärenden åt någon annan under de kommande åren. Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) bedömning kommer det före 2030 att finnas över 120 000 myndiga personer i Finland som har en gällande intressebevakningsfullmakt eller intressebevakarförordnande.


Man talar ofta om intressebevakning för äldre personer och personer med minnessjukdom, men vardagen är ändå oförutsägbar – en sjukdomsattack eller en olycka kan överraska vem som helst oberoende av ålder. Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan man därför redan i god tid på förhand förbereda sig på en situation där man är oförmögen att agera och inte själv kan fatta beslut. 

Kampanjen I egna händer gör intressebevakningsfullmakten känd


MDB:s treåriga kampanj I egna händer gör intressebevakningsfullmakten känd för finländarna. Även om lagen om intressebevakningsfullmakt trädde i kraft redan 2007, förväxlar fortfarande många bekräftelsen av intressebevakningsfullmakten med förordnandet av intressebevakare. En intressebevakningsfullmakt är ett lättare alternativ för närstående än att förordna en intressebevakare eftersom individuella önskemål har övervägts på förhand, en förtroendeperson har valts och hen inte årligen behöver rapportera om skötseln av ärenden till MDB.


Den samhällskampanj som inleddes i maj i fjol har nått över 4,3 miljoner finländare. Cirka 80 aktörer runt om i Finland, från olika ministerier till aktörer inom finansbranschen, juridiska byråer och lokalföreningar, har anslutit sig till kampanjen. Många av de som deltar i kampanjen erbjuder medborgarna stöd och tjänster för att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Kampanjen har också gett resultat: Antalet intressebevakningsfullmakter som bekräftades 2022 var för första gången fler (51 %) än antalet intressebevakningar som förordnades samma år.


– Intressebevakningsfullmakter berör allt fler finländare i något skede av livet. Kampanjens stora popularitet visar hur samhälleligt viktigt det här är. Förhoppningsvis beaktas MDB:s önskemål om en elektronisk intressebevakningsfullmakt i det kommande regeringsprogrammet. Vi tror att när lagen gör det möjligt att upprätta en intressebevakningsfullmakt elektroniskt skulle allt fler också lägga till en sådan i sin portfölj, säger MDB:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto


Redan för en 40-åring är det värt att förbereda sig på överraskningar i livet


I år görs intressebevakningsfullmakten känd särskilt bland personer i 40-årsåldern. Enligt en undersökning som MDB låtit göra för ett år sedan känner 61 procent av personerna över 40 år till intressebevakningsfullmakten, men den positiva bilden av handlingen omvandlas inte till handling.
Många 40-åringar har redan familj, förmögenhet eller till exempel företagsverksamhet. Något värdefullt att ta hand om. I kampanjen framförs att en intressebevakningsfullmakt hör till dokumentportföljen för varje finländare som tar hand om sina egna ärenden.


Ex-boxaren Elina Gustafsson, Ellugee, som är känd från programmet Tanssii tähtien kanssa är med i årets kampanj. 


 – I ärlighetens namn visste jag i början inte alls vad en intressebevakningsfullmakt handlar om. Men när jag nu har tagit reda på undrar jag varför jag inte redan har gjort en intressebevakningsfullmakt. Det har ändå varit nära ögat ganska många gånger, säger Gustafsson som återvände från Himalaya för ett par veckor sedan. 


Elina Gustafsson är synlig i kampanjen i maj på sina sociala medier. Hon diskuterar livet, dess överraskande vändningar och intressebevakningsfullmakter med MDB:s sakkunning Sanna Sotaniemi tisdagen den 16 maj kl. 19. Livesändningen kan följas på Instagram på kontona @dvvfi och @ellugee. 

 

 

Resultat av kampanjen I egna händer efter det första året

Med kampanjen I egna händer vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmuntra finländarna att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Kampanjen som inleddes 2022 fortsätter fram till år 2025.
•    Kampanjen nådde cirka 4,3 miljoner finländare 2022. 
•    År 2022 bekräftade MDB 7 281 intressebevakningsfullmakter, det vill säga 28 procent fler än innan kampanjen inleddes 2021. MDB känner inte till det totala antalet fullmakter som upprättades i fjol, eftersom intressebevakningsfullmakten förvaras i en egen dokumentportfölj och uppgiften om fullmakten kommer till MDB först när den bekräftas. 
•    Antalet bekräftade intressebevakningsfullmakter var för första gången fler (51 %) än antalet förordnade intressebevakningar.
•    Cirka 80 organisationer anslöt sig till kampanjen. De främsta understödjarna 2023 är justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, FPA, Finanssiala, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, HOK-Elannon Lakipalvelu, OP Gruppen och POP Banken. Alla organisationer som deltar finns listade på webbplatsen webbplatsen I egna händer 

 

Vad är en intressebevakningsfullmakt? 

En intressebevakningsfullmakt är ett bra sätt att förbereda sig för framtiden. Det är en fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en person att sköta ens ärenden ifall man själv blir oförmögen att göra det senare. 

  • I en intressebevakningsfullmakt som upprättats på förhand fastställer fullmaktsgivaren fullmaktstagaren, det vill säga sin förtroendeperson, och de ärenden som fullmakten omfattar. Fullmakten förvaras i den egna dokumentportföljen. I det skede när fullmaktsgivarens funktionsförmåga har försämrats, gör fullmaktstagaren en ansökan till MDB om bekräftelse av intressebevakningsfullmakten. Fullmaktstagaren ska till sin ansökan bifoga intressebevakningsfullmakten i original och ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren. När fullmakten har bekräftats får den befullmäktigade förtroendepersonen rätt att sköta fullmaktsgivarens ärenden.
  • Många tror att äktenskapet garanterar att maken vid behov kan sköta den andras ärenden eller den gemensamma egendomen på ett smidigt sätt. Så är dock inte fallet, utan rätten att företräda någon annan ska ordnas separat. När intressebevakningsfullmakten är i skick kan förtroendepersonen sköta löpande penningärenden, realisering av egendom eller andra personliga ärenden. En närstående som förordnats till intressebevakare är mer övervakad och hela processen pågår längre.
  • Det lönar sig att upprätta intressebevakningsfullmakten tillsammans med en sakkunnig som känner till lagen. Experthjälp är viktig för att fullmakten ska vara juridiskt giltig när den bekräftas. Årligen blir cirka 20 procent av intressebevakningsfullmakterna av olika orsaker inte bekräftade. Hjälp med att upprätta fullmakten fås till exempel från banker, olika organisationer, advokatbyråer och juridiska byråer samt rättshjälpsbyråer. Aktörer som erbjuder stöd finns också på  webbplatsen I egna händer.


Tips för att upprätta en intressebevakningsfullmakt finns i våra sidan och den förnyade Suomi.fi-guiden Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt .