Hoppa till innehåll

Kundberättelse: Smidigare tjänster och effektivare myndighetssamarbete - Skatteförvaltningen får hjälp av Suomi.fi-informationsleden även för utredning av skattebedrägerier

Utgivningsdatum 30.5.2022 14.25 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 14.30
Pressmeddelande

Finland och Estland inledde informationsutbyte mellan skattemyndigheterna med hjälp av Suomi.fi-informationsleden 2021. Samarbetet för att utbyta information i realtid och på ett säkert sätt har medfört fördelar för båda länderna. Skatteförvaltningen utnyttjar Informationsleden för informationsutbyte även mellan olika myndigheter i hemlandet. Samarbetet minskar bland annat byråkratin och gör det lättare för medborgarna att uträtta ärenden. Bedrägerier har också kunnat upptäckas tidigare.

Skatteförvaltningens önskemål om informationsutbyte i realtid mellan Finland och Estland har funnits redan länge. Via Informationsleden blev det möjligt år 2021. Med Estland har man utbytt information tidigare, men tidigare gjordes alla förfrågningar om informationsutbyte för hand, vilket krävde mycket mer resurser.

 – När sekretessbelagd information förmedlas ska kanalen för informationsutbyte vara säker. Utan den datasäkra Informationsleden hade det knappast varit möjligt att utbyta information i realtid med Estland, berättar Ann-Sofi Johansson, chef för Skatteförvaltningens internationella informationsutbyte.

Mellan Finland och Estland utbyts skatteuppgifter bland annat i frågor som gäller momsövervakning samt person- och företagsbeskattning. 
 

Sparade arbetstimmar och bättre arbete

Informationsutbyte i realtid som underlättar uträttandet av ärenden för medborgarna gör myndighetsarbetet effektivare och högklassigare. Informationsutbytet mellan det finländska och estniska myndighetssamarbetet via Informationsleden har sparat många arbetstimmar och minskat antalet mänskliga misstag, eftersom manuellt arbete har minskat betydligt.

Informationsutbyte i realtid är viktigt när man vill förebygga olika skattebedrägerier och skattebrott. Oegentligheter har visserligen lösts tidigare, men rättidig information minskar till exempel behovet av att rätta beslut som fattats på basis av föråldrade uppgifter. Bland annat momsövervakningen kan upptäcka bedrägeriförsök i tid via Informationsleden. Detta är viktigt redan i registreringen, så att en misstänkt vid behov helt kan nekas tillträde till det finländska momsregistret. På så sätt hålls även registret rent.
 

Anslutningen till färdig infrastruktur via Informationsleden förlöpte smidigt

När det är fråga om att dela skatteuppgifter är Estland Finlands viktigaste partnerland. Lyckligtvis var det lätt att bygga en informationssäker kanal för informationsutbyte mellan länderna i realtid. 

Estlands befintliga X-Road-infrastruktur, dit Skatteförvaltningens elektroniska tjänster kunde kopplas via Informationsleden, gav betydande hjälp.

– Det var lätt att bygga upp ett samarbete i befintlig infrastruktur. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjöd oss en fungerande tjänst och såg till att allt fungerade. Samarbetet med dem har varit okomplicerat, berättar Sanna Savolainen, produktgruppschef vid Skatteförvaltningen.
 

En gång inlämnade uppgifter räcker också i Finland

Även allmänheten har nytta av att använda Informationsleden när byråkratin minskar och ärendena blir smidigare. Det behövs också färre pappersblanketter. Dessutom blir behandlingstiderna snabbare när uppgifterna överförs direkt från en myndighet till en annan.

– Målet är att information ska förmedlas smidigt mellan olika myndigheter och att medborgaren endast en gång ska behöva lämna uppgifter till myndigheten. Lyckligtvis har vi hela tiden rört oss i den riktningen och på många ställen har det blivit lättare för medborgarna att uträtta ärenden, beskriver Savolainen.
 

I fortsättningen erbjuder och utnyttjar Skatteförvaltningen fler tjänster via Informationsleden

Skatteförvaltningen utnyttjar Informationsleden i stor utsträckning även i Finland tillsammans med olika myndigheter och organisationer. Information utbyts i realtid med bland annat Tullen, Lantmäteriverket, Ekonomi- och skuldrådgivningen samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Via Informationsleden görs till exempel olika förfrågningar om registreringstillstånd och granskningar av fullmakter. 

 Även andra tjänster med anknytning till överföring av uppgifter är på kommande. Vi utnyttjar Informationsleden som en lösning när den är det tekniskt mest ändamålsenliga sättet. Generellt kan man säga att realtid och tillförlitlighet är väsentligt, summerar Savolainen. 

Asiakastarinat