Hyppää sisältöön

Asiakastarina: Sujuvammat palvelut ja tehokkaampaa viranomaisyhteistyötä – Verohallinto saa apua Suomi.fi-palveluväylästä myös veropetosten selvittelyyn

Julkaisuajankohta 30.5.2022 14.25
Tiedote

Suomi ja Viro aloittivat tiedonvaihdon veroviranomaisten välillä Suomi.fi-palveluväylän avulla vuonna 2021. Yhteistyö, jossa tietoja vaihdetaan reaaliaikaisesti ja turvallisesti, on tuonut hyötyjä molemmille maille. Verohallinto hyödyntää Palveluväylää tiedonvaihtoon myös kotimaassa eri viranomaisten kesken. Yhteistyö vähentää muun muassa byrokratiaa ja helpottaa kansalaisten asiointia. Myös petoksia on voitu havaita entistä aiemmin.

Reaaliaikainen tiedonvaihto Suomen ja Viron välillä on ollut Verohallinnon toiveissa jo pitkään. Palveluväylän avulla se tuli mahdolliseksi vuonna 2021. Viron kanssa tietoja on vaihdettu ennenkin, mutta aiemmin kaikki tiedonvaihtopyynnöt tehtiin käsin, mikä vaati paljon enemmän resursseja.

 – Kun välitetään salassa pidettäviä tietoja, on tiedonvaihtokanavan oltava turvallinen. Ilman tietoturvallista Palveluväylää reaaliaikainen tietojenvaihto Viron kanssa olisi tuskin ollut mahdollista, Verohallinnon kansainvälisen tietojenvaihdon päällikkö Ann-Sofi Johansson kertoo.

Suomen ja Viron välillä verotietoja vaihdetaan muun muassa alv-valvontaan ja henkilö- sekä yritysverotukseen liittyvissä asioissa. 
 

Säästyneitä työtunteja ja laadukkaampaa tekemistä

Reaaliaikainen ja kansalaisten asiointia helpottava tiedonvaihto tekee viranomaistyöstä tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Suomen ja Viron viranomaisyhteistyön tiedonvaihto Palveluväylän kautta on säästänyt lukuisia työtunteja ja vähentänyt inhimillisten erehdysten määrää, koska käsin tehtävä työ on huomattavasti vähentynyt.

Reaaliaikainen tiedonvaihto on tärkeää, kun halutaan ehkäistä erilaisia veropetoksia ja -rikoksia. Väärinkäytöksiä on toki ratkottu ennenkin, mutta oikea-aikainen tieto vähentää esimerkiksi tarvetta oikoa vanhentuneiden tietojen varassa annettuja päätöksiä. Muun muassa alv-valvonta voi havaita petosyritykset ajoissa Palveluväylän avulla. Tämä on tärkeää jo rekisteröintivaiheessa, jotta hakijalta voidaan tarvittaessa evätä kokonaan pääsy Suomen alv-rekisteriin. Näin rekisteri myös pysyy puhtaana.


Palveluväylän kautta liittyminen valmiiseen infraan sujui vaivattomasti

Kun on kyse verotietojen jakamisesta, Suomen tärkein kumppanimaa on Viro. Onneksi maiden välinen tietoturvallinen ja reaaliaikainen tiedonvaihtokanava oli helppo rakentaa. 

Huomattavan avun toi Viron jo olemassa oleva X-Road-infrastruktuuri, johon Verohallinnon sähköiset palvelut voitiin liittää Palveluväylän avulla.

– Yhteistyön rakentaminen valmiiseen infraan oli vaivatonta. Digi- ja väestötietovirasto tarjosi meille toimivan palvelun ja varmisti, että kaikki toimii. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut mutkatonta, Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Sanna Savolainen kertoo.
 

Kerran toimitetut tiedot riittävät Suomessakin

Palveluväylän käytöstä hyötyvät myös kansalaiset, kun byrokratia vähenee ja asiointi sujuvoituu. Paperisia lomakkeitakin tarvitaan vähemmän. Lisäksi käsittelyajat nopeutuvat, kun tiedot siirtyvät suoraan viranomaiselta toiselle.

– Tavoitteenamme on, että tiedot eri viranomaisten kesken liikkuvat jouhevasti, eikä kansalaisen tarvitse kuin kertaalleen toimittaa tieto viranomaiselle. Tähän suuntaan on jo onneksi liikuttu ja kansalaisen asiointi on monin paikoin helpottunut, Savolainen kuvaa.
 

Jatkossa Verohallinto tarjoaa ja hyödyntää lisää palveluita Palveluväylän kautta

Verohallinto hyödyntää Palveluväylää myös kotimaassa useiden eri viranomaisten ja organisaatioiden kesken. Tietoa vaihdetaan reaaliaikaisesti muun muassa Tullin, Maanmittauslaitoksen, Talous- ja velkaneuvonnan sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Palveluväylän kautta tehdään esimerkiksi erilaisia rekisteröintilupakyselyitä ja tarkistetaan valtuuksia. 

 – Myös muita tietojen siirtämiseen liittyviä palveluita on tulossa. Hyödynnämme Palveluväylää ratkaisuna silloin, kun se on teknologisesti tarkoituksenmukaisin tapa. Yleisesti voi sanoa, että reaaliaikaisuus ja luotettavuus on olennaista, Savolainen summaa.

Asiakastarinat