Hoppa till innehåll

Hur många Matti eller Teppo finns det i Finland? Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas populära Namntjänst har förnyats

Utgivningsdatum 7.3.2024 11.59
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har förnyat sin Namntjänst. I tjänsten kan du granska antalet för- och efternamn som sparats i det finländska befolkningsdatasystemet. Du kan också undersöka statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta uppgifterna sträcker sig ända till 1800-talet.

I förnyelsen förbättrades webbplatsens användbarhet så att den blev mer kundorienterad och samtidigt förnyades tjänstens visuella uttryck. Utöver den tidigare statistiken visar tjänsten interaktiva grafiska presentationer av namnstatistiken. Man har också utökat listorna över de vanligaste namnen och till exempel presenteras de 100 vanligaste namnen för efternamn. 

Namntjänsten ger riktgivande information om antalet namn. Om du dock söker ett sällsynt namn i tjänsten, ger namntjänsten inga exakta siffror om namnet för att skydda integriteten. På så sätt säkerställer man också att tjänsten inte ger en fel bild av att ett namn har etablerats för ett visst kön. Namntjänsten innehåller uppgifter om för- och efternamn för de personer som har registrerats i Finlands befolkningsdatasystem.

Bekanta dig med den förnyade Namntjänsten.

De populäraste namnen i Finland

Namntrenderna varierar från år till år. Häradsskrivaren Laura Mattila vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata berättar att det i det finländska förnamnsbeståndet förekommer till exempel såväl naturnamn och kristna namn som namn som getts enligt bemärkta personer. Förnamnstrender som observerats under de senaste åren är till exempel individualitet och internationalism. Å andra sidan blir gamla namn på nytt populära och till exempel när ett barn får ett namn kan föräldrarna söka inspiration från de populära namnen i de egna far- och morföräldrar åldersklasser.

Efternamnen går i arv och därför ser man mer sällan stora förändringar i listan över de populäraste efternamnen. Helt nya nybildade efternamn har år för år blivit populärare. I populariteten av de nybildade efternamnen syns målet för individualitet och till exempel vill nya makar skapa ett gemensamt nytt efternamn i stället för att till exempel ta någondera makens efternamn i bruk. 

-De som överväger namnändring utnyttjar ofta Namntjänsten för att reda ut hur vanligt namnet är. Om du överväger att ändra ditt namn rekommenderar vi att du bekantar dig med anvisningen Namnärenden | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi) och ansöker om namnändring i vår elektroniska tjänst. I vissa ärendetyper, såsom om man ansöker om ett förnamn som är i allmänt bruk, kan ansökan avgöras med ett automatiskt avgörandeförfarande. Då får kunden beslutet i ett Suomi.fi-meddelande som snabbast inom några minuter, berättar Mattila. 

De populäraste namnen som antecknats i befolkningsdatasystemet 

I antalet ingår alla personer som antecknats i befolkningsdatasystemet, även avlidna personer. 

De populäraste förnamnen hos kvinnor 

 1. Maria
 2. Helena
 3. Johanna
 4. Anneli
 5. Kaarina

De populäraste förnamnen hos män 

 1. Juhani
 2. Johannes
 3. Olavi
 4. Antero
 5. Tapani

De populäraste efternamnen  

 1. Korhonen
 2. Virtanen
 3. Mäkinen
 4. Nieminen
 5. Mäkelä

Materialet har plockats från Namntjänsten 5.3.

Mer information

Bekanta dig med den förnyade Namntjänsten
Häradsskrivare Laura Mattila, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn +358 295 539 127, [email protected]

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle