Hoppa till innehåll

Nu är det möjligt att uträtta ärenden på andras vägnar i Suomi.fi-nättjänst

Utgivningsdatum 17.10.2017 11.33
Pressmeddelande

Funktionen för ärendehantering på en annan persons vägnar via Suomi.fi-fullmakter är nu tillgänglig för alla finländare i Suomi.fi-nättjänst. Med fullmaktstjänsten kan du ge någon annan fullmakt att sköta dina eller ditt företags ärenden, om du själv inte kan eller hinner uträtta dina ärenden hos myndigheter eller företag.

Fullmaktstjänsten har redan tidigare varit tillgänglig i många olika e-tjänster och gjort det enklare att använda dem genom att erbjuda ett enkelt och tillförlitligt sätt att uträtta ärenden åt någon annan. Tidigare baserades dock funktionen för ärendehantering på en annan persons vägnar enbart på offentliga register, till exempel befolkningsdata- eller företagsdatasystem. Med hjälp av det nya fullmaktsregistret kan du nu själv utfärda en fullmakt eller be någon annan att ge dig fullmakt att sköta ärenden hos myndigheter eller företag.

Ärendehantering på ett företags vägnar via Suomi.fi-nättjänst har redan tidigare varit möjligt med Migrationsverkets tjänst EnterFinland.

Riksarkivet är först med att möjliggöra ärendehantering åt en annan person i Suomi.fi-nättjänst. Vid ärendehantering nyttjas det nya centraliserade fullmaktsregistret, som innehåller alla utfärdade och beviljade fullmakter. I fullmaktstjänsten kan du nu utfärda en fullmakt eller be att få en fullmakt till Riksarkivets Astia-tjänst. I tjänsten kan man bland annat söka i Riksarkivet och beställa material därifrån. Riksarkivet gjorde det möjligt för sina kunder att uträtta ärenden åt både personer och företag, berättar överinspektör Satu Sorvali.

”Vi gick med i projektet eftersom ärendehantering på andras vägnar har varit en efterlängtad funktion i vår tjänst sedan lång tid tillbaka”, säger Sorvali. ”Den största fördelen har varit att vi har kunnat uppfylla kundernas behov och förbättra tjänstens kvalitet.”

Via Astia kan man beställa dokument eller begära information i en persons eller ett företags namn bl.a. i fråga om fordonsuppgifter, stamkort och lagfartsdokument. Här finns en lista över alla dokument man kan beställa och all information man kan begära i Astia.

Enligt Suomi.fi-fullmakternas projektchef Matti Hiltunen kommer möjligheterna med fullmaktstjänsten och det nya fullmaktsregistret att öka stadigt.

”För medborgarna breddas möjligheterna med fullmakter mellan privatpersoner när olika e-tjänster tar i bruk ärendehantering åt en annan person som baseras på de elektroniska Suomi.fi-fullmakterna. Som det ser ut nu kommer möjligheterna att använda Suomi.fi-fullmakter vara ganska stora om ett par år”, säger Hiltunen.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, projektchef Matti Hiltunen, fornamn.slaktnamn[at]vrk.fi

Information om Riksarkivets projekt:

Riksarkivet, överinspektör Satu Sorvali, fornamn.slaktnamn[at]arkisto.fi