Hoppa till innehåll

Finland deltar aktivt i planeringen av den europeiska identitetsplånboken - nu kan man kommentera förslaget om teknisk arkitektur

Utgivningsdatum 8.3.2022 9.12 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 16.46
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen publicerade sommaren 2021 ett lagstiftningsförslag om en europeisk identitetsplånbok som skulle göra det möjligt att utnyttja olika bekräftade uppgifter digitalt även i gränsöverskridande ärenden. Tidtabellsmålet är ambitiöst, medlemsstaterna borde kunna erbjuda plånboken redan 2024. I praktiken skulle ändringen genomföras genom att utvidga eIDAS-förordningen, som numera möjliggör gränsöverskridande e-tjänster och betrodda tjänster.

Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp (Toolbox-grupp). Arbetsgruppens mål är att producera tekniska definitioner och ramvillkor som plånbokslösningarna och andra tjänster i anslutning till den ska uppfylla. Tills vidare har arbetsgruppen koncentrerat sig på koncept- och arkitekturbeskrivningar på högre nivå, men målet är att ta fram exakta tekniska definitioner av till exempel standarder som ska följas.

Finland deltar både i lagberedningen och i den tekniska definitionen. Finansministeriet ansvarar för beredningen av helheten europeisk digital identitetsplånbok och har tillsatt en nationell samordningsgrupp för beredningen av den europeiska digitala identiteten. Beslutet att tillsätta en samordningsgrupp och information om dess verksamhet finns på finansministeriets webbplats. I Toolbox-gruppen som ansvarar för den tekniska definitionen finns representanter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt för Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom är Finland omfattande representerat i de användningsfallsgrupper som bereder plånbokens användningsfall. 

– Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar det nationella samarbetet i anslutning till den tekniska specifikationen (Toolbox). Målet är att aktörerna i Finland är medvetna om hur arbetet framskrider på EU-nivå och att Finlands syn förmedlas och beaktas, berättar direktör Riitta Partala vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kommissionens förslag om teknisk arkitektur har publicerats för kommentarer

Kommissionen har publicerat det första förslaget till lösning för teknisk arkitektur för kommentarer på kommissionens plattform Futurium (europa.eu). För att kunna ladda ner och kommentera dokumentet måste man skapa användarnamn och åtkomsträttigheter från gruppen Your EU Digital Identity. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inte förvaltningsrättigheter för plattformen, så eventuella stödansökningar kan riktas till kommissionen.

– Vi uppmuntrar alla intresserade att bekanta sig med och kommentera förslaget. Det är möjligt att kommentera direkt på kommissionens plattform, men vi ber dig också skicka kommentarerna och notera dem till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata så att de kan beaktas i beredningen av Finlands ställningstaganden, berättar Riitta Partala.

Alla kommentarer och observationer kan skickas till adressen [email protected].

Aktuell information om reformen finns tillgänglig

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar varannan vecka öppna webbinarier om den tekniska definitionen av europeisk identitetsplånbok (Toolbox). Skicka begäran till adressen [email protected] och i fortsättningen får du inbjudningar till webbinarier och aktuell information om hur reformen framskrider.

Finansministeriet ordnar dessutom en lägesöversikt om beredningen av eIDAS-förordningen den 10.3 kl. 10-11. Under tillfället har man också reserverat tid för att framföra frågor och kommentarer till beredarna. Anmäl dig på finansministeriets webbplats.

Mer information:

Utvecklingschef Juha-Pekka Myllymäki, [email protected]
Direktör Riitta Partala, [email protected]

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys