Hoppa till innehåll

En utlänning kan ansöka om personbeteckning och hemkommun på nätet

Utgivningsdatum 14.5.2024 9.43
Pressmeddelande

Vardagen för en utlänning som flyttar till Finland blir enklare, när hens uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) upprätthåller dessa uppgifter och har nu gjort det möjligt för utlänningar att ansöka om personbeteckning och hemkommun på nätet. När webblanketten har fyllts i innan du personligen uträttar ärenden är det smidigare att få en personbeteckning och hemkommun.

Webblanketterna för ansökan om personbeteckning och hemkommun är tillgängliga för alla utlänningar och för att fylla i dem krävs ingen stark identifiering. När en utlänning har fyllt i en ansökan om personbeteckning eller en hemkommun på nätet ska hen i allmänhet också personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förutsättningarna för att få personbeteckning och hemkommun undersöks separat för varje kund.  

En ny blankett för ansökan om personbeteckning har tagits i bruk den 13 maj 2024. Anamnes som lämnats i digital form gör det möjligt att behandla kundens ärende snabbare vid ett kundservicebesök. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata pilottestar att ge en personbeteckning i samband med ett kundservicebesök på vissa orter under sommaren. Detta är möjligt för kunder som fyllt i webblanketten och bokat tid på förhand i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg.

Det har varit möjligt att ansöka om hemkommun på webben stegvis redan fr.o.m. den 1 mars 2023. Största delen av de ansökningar om hemkommun, som hittills tagits emot 2024, har inkommit via webblankett. Kundernas respons på webblanketten har varit positiv. 

 – Vi rekommenderar att man ansöker om personbeteckning och hemkommun med en webblankett, eftersom det påskyndar behandlingen av ärendet och förbättrar uppgifternas riktighet, konstaterar ledande sakkunnig Maisa Gynther vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Läs mer om ansökan om hemkommun och personbeteckning på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats


Mer information: ledande sakkunnig Maisa Gynther, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 536 355, [email protected].