Hoppa till innehåll

Donera information för att stödja det samhälleliga beslutsfattandet under coronaviruspandemin

Utgivningsdatum 5.10.2020 9.00
Pressmeddelande

Under coronaviruspandemin framhävs betydelsen av rätt beslut i rätt tid. Kampanjen Donera kunskap utmanar organisationer att donera nyttig information och att tipsa om informationskällor för att stödja det samhälleliga beslutsfattandet nu under coronaviruspandemin.

Ett smidigt och övergripande beslutsfattande kräver information i realtid. Det finns mycket information i samhället, men den borde kunna utnyttjas bättre än vad som är fallet i nuläget. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Teknologiindustrin uppmuntrar med sin gemensamma kampanj Donera information till att donera information eller att tipsa om informationskällor som kan vara till nytta i beslutsfattandet. Kampanjen pågår den 5–31.10.2020.

– Vi har kunnat märka att en så omfattande lägesbild som möjligt, baserad på information i realtid, är av största vikt för att stödja beslutsfattandet i situationer som kräver snabba reaktioner, såsom coronapandemin. Med denna kampanj uppmuntrar vi alla att göra befintlig information mer tillgänglig och användbar. Ibland kan det också vara så att ett informationsmaterial som känns oviktigt för det egna behovet är guld värt för någon annan, säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Någon viss informations användbarhet är inte alltid uppenbar för innehavaren, men i samarbete och genom att kombinera olika informationskällor kan nyttan vara betydande. Genom att hitta nyttiga informationskällor kan samhället fungera bättre vid omfattande och plötsliga förändringar också efter coronaviruspandemin.

Låt informationen spridas!

Information som är viktig och användbar för beslutsfattandet finns hos både offentliga och privata aktörer. Den största nyttan uppstår när information från olika källor kombineras.

– Kampanjen Donera information bygger på den fjärde kodningskursen Maankoodauskurssi som vi ordnade i våras i samarbete med MDB, Gofore, IBM och Tieto. När jag frågade företag om deras intresse för att delta i det frivilliga arbetet i kampen mot corona var viljan att vara med och hjälpa till exceptionellt stark. Jag tror att motsvarande vilja att hjälpa till fortfarande finns i företag, organisationer och offentliga organisationer runtom i Finland, säger Ville Peltola, digitaliseringsdirektör vid Teknologiindustrin.

Såhär deltar du i kampanjen Donera information

En organisation kan delta i kampanjen Donera information på det sätt som passar den bäst. Det går att delta till exempel genom att berätta att andra kan be om att få tillgång till den information som organisationen har. De som donerar information kan om de så önskar publicera öppna informationskällor i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Avoindata.fi, där det redan tidigare har publicerats mycket öppen data och applikationer kopplade till denna. Data som publicerats i tjänsten Avoindata.fi kan användas fritt av alla. Deltagandet i kampanjen förutsätter inte att informationskällan publiceras. Enskilda personer ska inte kunna identifieras utifrån informationen som doneras.

Bekanta dig med kampanjen Donera information på adressen lahjoitatietoa.fi och på Twitter via #lahjoitatietoa.

Mer information

Generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fö[email protected]

Direktör Ville Peltola, Teknologiindustrin, fö[email protected]