Hoppa till innehåll

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kombinerar människans livscykel, digitalisering och säkerhet

Utgivningsdatum 6.9.2019 8.55
Pressmeddelande

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inleder sin verksamhet i början av år 2020 har publicerats. Myndighetens verksamhetsidé är att främja digitaliseringen av samhället, säkerställa tillgången till information och tillhandahållande av tjänster för olika händelser i kundernas liv.

I logotypens formspråk och symbolik har man sökt beröringspunkter med särskilt människans vardag och en smidigare vardag. Hussymboliken i logotypen alluderar på boende och hemmet som återspeglar befolknings- och byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet samt hänvisar till människans olika levnadssituationer, för vilka den nya myndigheten tillhandahåller myndighetstjänster. Sådana betydande levnadssituationer är bland annat födelse, äktenskap, flytt, intressebevakning och död.

Bokstaven D som kan skönjas i logotypen refererar till myndighetens första bokstav (på finska) samt myndighetens uppgift att främja digitaliseringen av samhället. I logotypen framträder även formen av ett certifieringschip som ger uttryck för e-tjänster samt ett öppet kuvert, vars symbolik anknyter till kommunikationen mellan medborgare och den offentliga förvaltningen.

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet.

Den nu publicerade logotypen tas i bruk officiellt då myndigheten inleder sin verksamhet i början av år 2020.