Hoppa till innehåll

Det blir lättare att uträtta ärenden för barnets räkning även vid skilsmässa

19.4.2021 9.05 | Publicerad på svenska 20.4.2021 kl. 15.09

Från och med hösten 2020 har uppgiftsfördelningen i avtal om delad vårdnad kunnat registreras i befolkningsdatasystemet i maskinläsbar form. Även Suomi.fi-fullmakter använder nu denna kodade information när föräldrar uträttar ärenden för sitt barns räkning. 

Hittills har det inte varit möjligt att uträtta ärenden för barnets räkning om avtalet om delad vårdnad har gällt andra saker än enbart boendearrangemang. Dessa begränsningar har i allmänhet skrivits in som fritext i avtalet om delad vårdnad och därmed inte varit i maskinläsbar form.

Vad innebär detta för e-tjänsterna?  

I och med den nya egenskapen kan e-tjänsten nu tillåta att man uträttar ärenden på någon annans vägnar, även om man kommit överens om delad vårdnad, förutsatt att fördelningen av uppgifterna har fastställts utifrån noggrannare koder. 

Nya avtal om delad vårdnad kan begränsa en förälders rätt att fatta beslut eller uträtta ärenden till exempel i några av följande kategorier: socialservice, hälsovårdstjänster, småbarnspedagogik, undervisning och utbildning eller medlemskap i ett religionssamfund. Om e-tjänsten hör till någon av dessa kategorier kan vårdnadshavaren, om e-tjänsten tillåter det, uträtta ärenden för barnet trots ett avtal om delad vårdnad.

Med hjälp av egenskapen är det också möjligt att beakta sådana avtal enligt den nya modellen där någon annan än barnets vårdnadshavare har rätt att få ta del av barnets uppgifter.

Gamla avtal med begränsningar i fritext ändras inte enligt den nya kodningen. Föräldrarna kan då om de så önskar använda Suomi.fi-fullmakters funktion för gemensamma fullmakter. Med hjälp av den kan de till exempel ge varandra fullmakt, varvid deras avtal om delad vårdnad inte längre hindrar dem att uträtta ärenden i de e-tjänster där det är möjligt att uträtta ärenden för barnets räkning med fullmakt.

Intresserad? Kontakta ibruktagningsteamet

Ibruktagandet av egenskapen kräver att e-tjänsterna vidtar vissa åtgärder tillsammans med Suomi.fi-fullmakters ibruktagningsteam. I vissa fall krävs också att nya fullmaktsärenden definieras.
Om ni är intresserade av att ta denna nya egenskap i bruk i er e-tjänst, ta kontakt med Suomi.fi-fullmakters ibruktagningsteam: [email protected] 
 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat fullmakter