Hyppää sisältöön

Lapsen puolesta asiointi helpottuu myös erotilanteessa

Julkaisuajankohta 19.4.2021 9.05

Syksystä 2020 alkaen väestötietojärjestelmään on huollonjakosopimusten tehtävänjaot voitu rekisteröidä koneymmärrettävään muotoon. Myös Suomi.fi-valtuudet hyödyntää nyt tätä kooditettua tietoa, kun vanhemmat asioivat lapsensa puolesta.

Lapsen puolesta asiointi on tähän mennessä estynyt kokonaan, jos huollonjakosopimus on koskenut muitakin asioita kuin pelkästään asumisjärjestelyitä. Nämä rajoitteet on yleensä kirjattu huollonjakosopimukseen vapaana tekstinä, eivätkä näin ole olleet koneymmärrettävässä muodossa.

Mitä tämä merkitsee asiointipalveluille?  

Uuden ominaisuuden myötä asiointipalvelu voi nyt sallia puolesta-asioinnin, vaikka huollonjaosta on sovittu, kunhan tehtävien jako on määritelty tarkempiin koodeihin perustuen. 

Uudet huollonjakosopimukset voivat rajoittaa vanhemman päätös- tai asiointioikeuden esimerkiksi joihinkin seuraavista luokista: sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, varhaiskasvatus, opetus ja koulutus tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys. Jos asiointipalvelu kuuluu johonkin näistä luokista, pääsee huoltaja, asiointipalvelun näin salliessa, asioimaan lapsen puolesta huollonjakosopimuksesta huolimatta.

Ominaisuuden avulla on mahdollista huomioida myös sellaiset uuden mallin mukaiset sopimukset, joissa on annettu tiedoksisaantioikeus lapsen tietoihin jollekin muullekin kuin lapsen huoltajalle.
Vanhoja, vapaalla tekstillä rajattuja sopimuksia ei muunneta uuden koodituksen mukaisesti.

Vanhemmat voivat tällöin halutessaan hyödyntää Suomi.fi-valtuuksien yhteisvaltuuttamisominaisuutta. Sen avulla he voivat valtuuttaa esimerkiksi toisensa, jolloin heidän huollonjakosopimuksensa ei enää estä asiointia niissä asiointipalveluissa, jossa lapsen puolesta asiointi valtuudella on mahdollistettu.

Kiinnostuitteko? Ottakaa yhteyttä käyttöönottotiimiin

Ominaisuuden käyttöönotto vaatii asiointipalveluilta tiettyjen toimenpiteiden tekemistä Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottotiimin kanssa. Joissain tapauksissa vaaditaan myös uusien valtuusasioiden määrittelyä.

Jos olette kiinnostuneita ottamaan tämän uuden ominaisuuden käyttöönne asiointipalvelussanne, ottakaa yhteyttä Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottotiimiin: [email protected]
 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat valtuudet