Hoppa till innehåll

Cybercom central leverantör till finska Befolkningsregistercentralen

Utgivningsdatum 15.3.2017 10.00
Pressmeddelande

Cybercom Finland har vunnit Befolkningsregistercentralens upphandling av projektetet som ansvarar för roller och befogenheter. Upphandlingen baserar sig på Hansels ramavtal för IT-konsultering. Uppdraget löper under 2017 – 2021.

Cybercom har ända från början varit med och utvecklat det finska Nationella servicearkitekturprogrammet (KaPA). Det fortsättningsavtal som  Befolkningsregistercentralen nu tecknar stärker Cybercoms roll som expert inom programmet.

I projektet för roller och befogenheter skapas också elektroniska stödtjänster, med vilka man gör det möjligt att tillförlitligt sköta ärenden för en annan person, ett företag eller samfund.

"Vi är nöjda med samarbetet med Cybercom och det känns bra att fortsätta jobba med dem i KaPA-projekt. Tjänsten kring roller och befogenheter kombinerar register som upprätthålls av olika myndigheter och som ger befullmäktiganden med informationen från ett nytt fullmaktsregister, som ska byggas upp så att det kan användas i elektroniska ärendehanteringssystem. Många finländare, till exempel barnfamiljer, stöter på tjänsterna när föräldrarna sköter ärenden för sina minderåriga barns del ", säger direktör Janne Viskari på Befolkningsregistercentralen.

Cybercom har varit huvudaktör vid utvecklingen av de servicevyer som medborgare, företag och myndigheter använder samt för autentiseringen. Cybercom fortsätter också i dessa projekt, som är värda flera miljoner euro för bolaget.

"Vi är stolta över att ha en betydande roll i det viktiga KaPA-projektet. Vårt samarbete med Befolkningsregistercentralen har varit framgångsrikt. Vårt expertteam har ett eftersökt kunnande som utvecklare av offentliga digitala tjänster. Vi är stolta över att skapa hållbara digitala lösningar för den offentliga sektorn i Finland. Lösningarna betjänar finländarna långt in i framtiden och gör det lättare för medborgarna att sköta sina ärenden hos olika myndigheter", konstaterar vd Veli-Matti Nurminen vid Cybercom.

För mer information:

Befolkningsregistercentralen, Chef Janne Viskari, tfn. +358 295 535 022, fornamn.slaktnamn(at)vrk.fi

 
Cybercom Finland, VD Veli-Matti Nurminen, tfn. +358 50 385 9911, fornamn.slaktnamn(at)cybercom.com

 
Cybercom Group, Kommunikationschef Kristina Cato, tfn. +46 708 644 702, fornamn.slaktnamn(at)cybercom.com

                     

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se