Hoppa till innehåll

Dröjsmål vid leverans av identitetskort

Utgivningsdatum 5.9.2018 15.05
Pressmeddelande

En störning i produktionen av Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat orsakar fördröjningar i produktionen av nya identitetskort. Om störningen fortsätter, kan leveransen av identitetskort till medborgarna försenas några dagar. Ansökningar om identitetskort kan göras normalt via Polisen.

Störningen påverkar inte redan levererade identitetskort.

Befolkningsregistercentralen åtgärdar störningen som bäst. Vi informerar då störningen har åtgärdats. Om störningen fortsätter, informerar vi nästa gång senast torsdagen 6.9.2108 kl. 15.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Teemu Tukiainen, tfn 0295 53 50 33, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

Polisstyrelsen, tillståndsförvaltningschef Hanna Piipponen, tfn 0295 48 18 68, fornamn.efternamn[at]poliisi.fi