Hoppa till innehåll

Vi gör barnfamiljens vardag smidigare: Erkännande av föräldraskap kan göras elektroniskt på rådgivningen

Utgivningsdatum 21.6.2023 15.58
Pressmeddelande

Föräldraskapet kan erkännas redan under graviditeten i samband med ett rådgivningsbesök. Föräldraskapslagen som trädde i kraft vid årsskiftet gjorde förfarandet smidigare än tidigare. Reformen gäller nästan hälften av familjerna som får barn i Finland. FöräldraWeb hittade snabbt sina användare, eftersom över 95 procent av anmälningarna till rådgivningen har gjorts i tjänsten.

Från och med början av 2023 har man på rådgivningarna elektroniskt kunnat ta emot erkännandet av faderskapet eller det andra moderskapet till föräldrarna till barn som fötts utom äktenskapet. Rådgivningarnas hälsovårdare och barnmorskor skickar informationen via FöräldraWeb till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Reformen möjliggjordes av den nya föräldraskapslagen som trädde i kraft i början av året och som ledde till att fastställandet av föräldraskapet blev snabbare. Man kan bland annat registrera en fastställd förälders efternamn för barnet och utfärda ett pass med önskat namn snabbare än tidigare. Fastställandet av föräldraskapet krävde åtgärder av många myndigheter och det tog tid: såväl rådgivningarna, barnatillsyningsmännen som MDB deltog i fastställandet av föräldraskapet. Nu kan ärendet skötas enklare och snabbare redan innan barnet föds.

Fastställandet av föräldraskapet har stor inverkan på hela familjen. Först efter fastställandet är den andra föräldern juridiskt sett i samma ställning som den som fött barnet. Fastställandet av föräldraskapet har också direkta konsekvenser för till exempel vårdnaden om barnet.

– Målet har varit att underlätta familjernas vardag och främja barnets bästa, säger ledande sakkunnige Heidi Keskinen. I och med reformen har de nya familjerna kunnat koncentrera sig på den nya vardagen med barnet, när myndighetsärendena har kunnat skötas på förhand, tillägger hon.

Tjänsten genomfördes tillsammans med rådgivningarna

MDB genomförde sin nya elektroniska tjänst i nära samarbete med mödrarådgivningarnas hälsovårdare och barnmorskor. Flera hälsovårdare från olika delar av Finland deltog i utvecklingsarbetet för att skapa en förståelse för rådgivningarnas verksamhetsmiljöer och behov. Tjänsten som uppstod ur samarbetet hjälper vårdpersonalen att betjäna familjerna bättre. De färdigt ifyllda uppgifterna i den digitala blanketten minskar antalet fel och säkerställer att personuppgifter behandlas på ett tillförlitligt sätt i myndigheternas system. FöräldraWeb hittade snabbt sina användare, eftersom över 95 procent av de anmälningar som togs emot på rådgivningen har gjorts i tjänsten.

FöräldraWeb möjliggjorde en samtidig utveckling av lagen och verksamhetssätten

Föräldralagen är ett exempel på en reform där tjänsterna för kunderna, dvs. i detta fall familjerna, inom den offentliga förvaltningen kan förbättras med hjälp av digitalisering. Vid sidan av reformerna av lagstiftningen utvecklar MDB i sina egna tjänster den digitala ärendehanteringen samt utvecklingen av bakgrundstjänsterna, informationssystemen, processerna och det digitala informationsunderlaget. Redan nu erbjuds kunden möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt i många tjänster och ärendehanteringen inom tjänstearbetet har digitaliserats.

I framtiden kommer digitala tjänster att göra det möjligt för kunderna att enkelt inleda ärenden, uträtta ärenden oberoende av tid och plats och att kontrollera sina egna ärenden. Utöver smidigt uträttande av ärenden är målet att uppnå skäliga behandlingstider, ett felfritt beslutsfattande samt att garantera tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet. Genom att digitalisera tjänsterna kan man också förutse det kommande servicebehovet, såsom ökad intressebevakning på grund av den åldrande befolkningen.

Blivande förälder – så här fastställs ditt föräldraskap

  1. Boka en tid tillsammans med den födande mamman på mödrarådgivningen för att göra erkännandet. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis.
  2. När barnet har fötts fastställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata det erkända föräldraskapet som gjorts på rådgivningen.
  3. Du ser ditt fastställda föräldraskap på Suomi.fi.

Mer information: Heidi Keskinen, ledande sakkunnig, [email protected], tfn. 0295 535 076