Hoppa till innehåll

Janne Viskari ny överdirektör för Befolkningsregistercentralen

Utgivningsdatum 9.11.2017 14.01
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 9 november diplomingenjören Janne Viskari till överdirektör för Befolkningsregistercentralen. Viskari inleder arbetet den 15 november. Mandatperioden, som varar för viss tid, är fem år.

Viskari har arbetat som direktör vid Befolkningsregistercentralen och medverkat som medlem i ämbetsverkets ledningsgrupp sedan 2014. Från och med ingången av innevarande år har han varit verksam som chef för enheten Digitala tjänster, med ansvaret för utvecklandet av digitala tjänster åt medborgarna och den offentliga förvaltningen. Viskari ledde dessförinnan enheten Servicearkitektur och svarade för verkställandet av den nationella servicearkitekturen. Viskari har tidigare arbetat med chefs- och ledningsuppdrag vid Tullen och på den privata sektorn.

"Vi kommer att satsa på kundinriktade tjänster för att ge både medborgare och organisationskunder bättre service, såväl när det gäller elektroniska kanaler som den personliga servicerådgivningen. Befolkningsregistercentralens stärkta roll som en myndighet som främjar digitaliseringen över förvaltningsgränserna och den föreslagna sammanslagningen av magistraterna med Befolkningsregistercentralen skapar goda möjligheter att se över ämbetsverkets tjänster så att de blir tydliga och lätta att använda i olika livssituationer”, berättar Viskari.

”Vi fortsätter verkställa insatsområdena i Befolkningsregistercentralens strategi – bättre kundservice och målmedvetna reformer. Bland annat kommer vi att tillsätta samarbetsgrupper med kunderna för att öka dialogen. Vid årsskiftet övertar Befolkningsregistercentralen handlednings- och rådgivningsuppgifter som knyter an till det nationella verkställandet av digitaliseringen. Vi kommer att starta ett utvecklingsprojekt för att samla dessa uppgifter till ett enhetligt paket på Suomi.fi", fortsätter han.

Tjänsten som överdirektör för Befolkningsregistercentralen söktes av 18 personer.

Befolkningsregistercentralen främjar digitaliseringen av samhället och e-kommunikation i Finland. Den producerar tillsammans med magistraterna uppgifterna i befolkningsdatasystemet, gör det möjligt för samhället att utnyttja dem i stor omfattning, den tillhandahåller tjänster inom certifierad elektronisk kommunikation och den producerar och utvecklar gemensamma stödtjänster för e-kommunikation inom den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:

Janne Viskari, överdirektör (fr.o.m. den 15 november 2017), Befolkningsregistercentralen, tfn 02955 35022, janne.viskari(at)vrk.fi

Anna-Maija Karjalainen, ICT-direktör, överdirektör 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi