Hoppa till innehåll

Nya tillfälliga organisations- och social- och hälsovårdscertifikat tas i bruk 9.10.2018.

Utgivningsdatum 9.10.2018 16.37
Pressmeddelande

Tillfälliga certifikat utförda i registreringspunkter efter 9.10.2018 undertecknas med nya CA-certifikat:

 
  • Tillfälliga certifikat 2018:
    • VRK CA for Temporary Certificates – G2
  • Social- och hälsovårdens yrkesutbildare personers tillfälliga certifikat 2018:
    • VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs

Ibruktagandet av de nya tillfälliga certifikaten orsakar ett cirka en timme långt avbrott i Vartti-systemet 9.10.2018 kl 17:00-18:00.

Om ni stöter på problem med att skapa eller använda tillfälliga kort efter 9.10., ber vi er försäkra er om att ni utfört de åtgärder som nämns i det förra meddelandet. Ifall problemen fortsätter, kontakta BRC:s kundservice: