Hoppa till innehåll

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet: nu kan du även beställa ett intyg över underhållsberättigade och använda tjänsten på engelska

Utgivningsdatum 9.8.2019 10.59 | Publicerad på svenska 3.12.2019 kl. 5.35
Pressmeddelande

Nu är det möjligt att beställa intyg över underhållsberättigade i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet som producerats inom VAAKA-projektet. Dessutom har engelska lagts till som tjänstens språk.

Tjänsten är fortfarande i utvecklingsskedet. Den kommer att kompletteras med andra intygstyper och egenskaper. Den nästa egenskapen som läggs till är beställning av intyg till ett EU-land samt födelseattest, äktenskapsintyg och intyg över civilstånd.

Det är möjligt att beställa levnads- och hemvistintyg för underhållsberättigade, tidigare har dessa endast kunnat beställa om beställaren själv. Intygen beställs genom självbetjäning i tjänsten och levereras i elektronisk form. Ett intyg kostar 6 euro, och man får intyget direkt i tjänsten. Intyg som beställs i tjänsten är förmånligare än pappersversionerna som beställs vid magistraten, eftersom intygen som beställs genom självbetjäning inte kräver åtgärder av en tjänsteman. 

Elektroniska intyg har ett annat utseende än nuvarande intyg på papper. Elektroniska intyg undertecknas eller stämplas inte av en tjänsteman vid magistraten. Däremot har de magistratens och Befolkningsregistercentralens logotyper samt en identifieringskod som senare kan användas för att verifiera intygets riktighet på magistraten. Man kan bekanta sig med intygsmodellerna och tjänsten mer ingående på magistratens webbplats

Mer information: 
Befolkningsregistercentralen, Anu Aakula, utvecklingschef, tfn 0295 535 200, anu.aakula(at)vrk.fi

VAAKA- projektet är ett projekt för utveckling av befolkningsdatasystemet, ärendehantering, arkivering och medborgarärenden. Inom projektet förnyas befolkningsdatans personuppgifter och magistraternas helhet med ärendehantering och arkivering ersätts. Inom ramarna för projektet digitaliseras tjänster och den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle möjliggörs.

VAAKA-projektet