Hoppa till innehåll

Nya egenskaper i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Utgivningsdatum 9.12.2019 16.29 | Publicerad på svenska 20.12.2019 kl. 16.44
Pressmeddelande

Tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet som genomförts i VAAKA-projektet har kompletterats med möjligheten att beställa födelseattest, äktenskapsintyg och intyg över civilstånd. Dessutom har det till tjänsten lagts till möjligheten att beställa ett översatt standardformulär för myndigheter i ett EU-land.

Intygen kan beställas genom självbetjäning i tjänsten. Det är möjligt att beställa intygen i elektronisk form för inhemskt bruk och för användning i EU-länder undertecknade i pappersform.

Tjänsten är i utvecklingsskedet. Den kommer att kompletteras med andra intygstyper och egenskaper. År 2020 publiceras intyg som kan beställas för användning i andra länder samt möjligheten att beställa apostille-intyg som bilaga till dem.  

>Läs mer om tjänsten

Mer information om förenklandet av förfarandet för att godkänna handlingar i EU-länderna.