Hoppa till innehåll

Ökad kännedom om webbtjänsten Suomi.fi under 2017

1.12.2017 14.53
Pressmeddelande

Kännedomen om webbtjänsten Suomi.fi har i hög grad ökat bland finländarna under 2017.

Ungefär 44 procent av de som svarade på en enkät som genomfördes av Suomen Kyselytutkimus i oktober–november uppgav att de kände till namnet på tjänsten eller hade använt tjänsten under de senaste sex månaderna medan 36,6 procent av respondenterna uppgav att de hade hört om tjänsten och 7,3 procent hade använt den. I en motsvarande enkätundersökning våren 2017 kände 34 procent av respondenterna till Suomi.fi: 25,9 procent hade hört om tjänsten och 8,0 procent hade använt den.

Webbtjänsten Suomi.fi förnyades i juli 2017 och har under hösten presenterats för finländarna genom en omfattande kampanj i olika medier samt genom en lanseringsrunda som cirkulerat i Finland. Därmed ökade alltså kännedomen om tjänsten avsevärt under hösten. Även nästa år kommer man genom olika kommunikations- och marknadsföringsmetoder att arbeta för att göra finländarna medvetna om Suomi.fi. Syftet är att så många som möjligt ska kunna få hjälp av tjänsten i olika livssituationer.

Enligt enkäten har man goda erfarenheter av att uträtta ärenden i webbtjänsten Suomi.fi. Så mycket som dryga 75 procent av dem som använt tjänsten under det senaste halvåret uppgav att de enkelt eller ganska enkelt hade hittat den information de sökte i tjänsten. En knapp tredjedel av dem som hade använt tjänsten under de senaste sex månaderna skulle rekommendera den, medan knappa 15 procent av användarna gav den kritik. Antalet förespråkare minskade under året: i den enkät som genomfördes på våren skulle 45 procent av användarna ha rekommenderat tjänsten. Det minskade antalet förespråkare påverkades säkert av att den förnyade Suomi.fi delvis var under arbete vid tidpunkten för lanseringen. Befolkningsregistercentralen utvecklar dock hela tiden webbtjänsten utifrån respons av användarna.

I undersökningen frågades också i vilken mån respondenterna använder internet och den offentliga förvaltningens tjänster överlag. I den enkät som genomfördes på hösten uppgav 84 procent av respondenterna att de använder internet dagligen medan endast 7,1 procent meddelade att de överhuvudtaget inte använder internet. Endast 15,9 procent av respondenterna uppgav att de inte hade använt offentliga webbtjänster under de senaste sex månaderna. Det finns alltså efterfrågan på tydliga webbtjänster inom den offentliga förvaltningen!

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Kommunikationschef Päivi Railotie, fornamn.slaktnamn[at]vrk.fi